Aktuální nabídka technologií

Nabíjecí stanice pro elektromobily

V poslední době dochází k velkému rozmachu elektromobility, automobilky se předhánějí v předvádění nových čistě elektrických, případně hybridních modelů osobních automobilů. Dochází také k rozvoji ostatních dopravních prostředků poháněných elektrickou energií – elektrické motorky, elektrokola, elektrické koloběžky a podobně.


Systém pro optimalizaci jakosti pitné vody

Problémy s úbytkem vody v krajině se významně promítají do nedostatku zásob pitné vody v povrchových i podzemních zdrojích. Provozovatelé, kteří zabezpečují dodávku pitné vody, často apelují na snížení její spotřeby koncovými uživateli. Nižší odběry vody z vodovodní sítě se mohou projevit zhoršením jakosti vody. Toto není pouze fikce, ale skutečnost, která Českou republiku potkává stále častěji. Do budoucna lze očekávat mnohem častější projevy, spojené s kvalitou pitné vody. Vědci z Fakulty stavební a strojní dali síly dohromady a vytvořili opatření proti zhoršování kvality pitné vody.


Uživatelská rozhraní

Uvnitř budov trávíme v průměru 85 procent svého času. Z toho 75 procent ve svých vlastních domovech. Proto musí patřit kvalitě vnitřního prostředí každého domu i bytu odpovídající péče. To souvisí i se systémy řízeného větrání zajišťující odvod vzduchu z bytových prostor.  V dnešní době je nutné se zabývat otázkou úspor energií, při zachování standardu.


S rozvojem informačních technologií roste obliba inteligentních domů, zejména pasivních inteligentních domů. Tyto domy se snaží maximálně šetřit na provozních nákladech a zároveň mít maximální komfort. V místnostech jsou proto nainstalována různá čidla, která sledují teplotu, vlhkost, světlo, apod. Pro řízení měřených hodnot počítačem jsou dále v místnostech instalovány speciální ovládací prvky – termostatická hlavice, ovládání žaluzií, vypínače u světel, apod. Všechny tyto prvky musí být vybaveny mikrokontrolery, které umožňují komunikaci s počítačem.


Na nový způsob rozložení vodičů ve statorovém a rotorovém vinutí trojfázových střídavých strojů přišli vědci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Jejich unikátní řešení přináší výhody v podobě snížení přídavných magnetických ztrát v železe stroje a u motoru snižuje momentové pulsace během jedné otáčky. Navíc v případě synchronního generátoru má způsob vinutí ten účinek, že časový průběh indukovaného napětí má vždy harmonický průběh bez ohledu na tvar budicího rotorového pole.


Popis technologie

V dnešní době nelze plynulé odlévání oceli řídit bez použití matematických modelů, počítačových simulací a pokročilých řídicích a optimalizačních metod. Navrhovaný dynamický model tuhnutí umožňuje simulace chladnutí a tuhnutí plynule litých ocelových bram a sochorů v reálném čase. Tento model může být také spojen s optimalizačními moduly pro efektivní a odpovídající řízení a regulaci lití a to zejména sekundárního chlazení.