Fakulty

ústavy fakulty > obrázek fakulty ústavy fakulty > ústavy fakulty >
Fakulta chemická

Fakulta chemická

Poskytujeme firmám spolupráci v oblastech:

 •  analýza materiálů, potravin, hornin, průmyslových produktů i surovin
 •  nové anorganické, polymerní a kompozitní materiály
 •  výzkum a vývoj v oblasti fyzikální chemie
 •  technologie úpravy vod, sledování kvality ovzduší, ekotoxikologie, hodnocení chemických látek, monitorování polutantů
 •  identifikace mikroorganismů, nové biotechnologie, biopaliva
 •  využití druhotných surovin (popílky, strusky, plasty atd.)

FEKT

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Mezi časté zakázky řešené pro firmy patří:

 •  elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika
 •  energetika, technologie, měření
 •  nano a mikrotechnologie
 •  optika a biomedicína
 •  datové sítě, bezpečnost

ústavy fakulty > obrázek fakulty ústavy fakulty > ústavy fakulty >
Fakulta informačních technologií

Fakulta informačních technologií

Nabízíme spolupráci zejména v těchto oblastech:

 •  počítačové sítě a systémy
 •  diagnostika, bezpečnost
 •  zpracování obrazu a řeči
 •  programovatelný hardware
 •  počítačová grafika a simulace

ústavy fakulty > obrázek fakulty ústavy fakulty > ústavy fakulty >
Fakulta stavební

Fakulta stavební

Spolupráce s firmami zahrnuje například:

 •  měření a testování prvků a materiálů stavebních konstrukcí
 •  matematické výpočty, modelování a simulace CFD
 •  odborné a znalecké posudky
 •  vývoj a výzkum nových stavebních materiálů a technologií
 •  školení a semináře

ústavy fakulty > obrázek fakulty ústavy fakulty > ústavy fakulty >
Fakulta strojního inženýrství

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta nabízí širokou škálu činností od expertních matematických výpočtů až po prototypy aplikované v praxi.  Mezi častá témata spolupráce patří:

 •  robotika
 •  konstrukce turbín
 •  automobily a letadla
 •  materiály pro strojírenství
 •  přenos tepla