Výsledky

Přístup do prostor s vysokou mírou zabezpečení na základě snímání lidského oka s eliminací případného podvrhu. Komplexní lékařské vyšetření lidského oka pomocí pouze jediného zařízení. Nejen, že to zní pěkně, ono to dokonce již existuje! 


U mazacího systému, kde je jedna nádrž s mazivem a více ploch k mazání, je složité rozdistribuovat mazivo rovnoměrně na všechny mazané plochy. Nové řešení tohoto problému vynalezl na Ústavu konstruování, Fakulty strojního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně prof. Nevrlý. Návrh je založen na kaskádním systému dělení s regulačními prvky.


Při výrobě desek plošných spojů je zapotřebí účinným a zároveň šetrným způsobem zajistit, aby po pájení byly odstraněny všechny zbytky pájecích tavidel. Toto odstranění se provádí pomocí praní a čištění, které probíhá ostřikem za zvýšené teploty (50 – 80°C) ve speciálních kapalinách jako jsou deionizovaná voda, organická rozpouštědla a jiné k tomu určené kapaliny emulzního typu.


Od srpna tohoto roku má VUT v Brně další spin-off firmu, RehiveTech, spol. s r. o. Personální základnou firmy se stala výzkumná skupina Accelerated Network Technologies z Fakulty informačních technologií (ANT@FIT), která již na počátku roku 2014 uzavřela s univerzitou rámcovou smlouvu o spolupráci a smlouvu o poskytnutí výsledků výzkumu.


Řešíte otázku robotického uchopování objektů různých tvarů typu plochých součástí? Pokud chceme přemísťovat objekty pouze jednoho tvaru, pak je to jednoduché – použije se robotické chapadlo nejlépe uchopující tento objekt. Co ale dělat, pokud se tvar objektů mění? Odpověď nabízí inteligentní podtlakové robotické chapadlo z Divize mechatroniky VUT v Brně.


Vědci z Fakulty stavební našli způsob, jak zvukově izolovat podlahové konstrukce, aby splňovaly příslušné normy hluku a neomezovaly komfort uživatelů zejména bytových domů. Využívají k tomu stropní konstrukce, které vylepšují akustické vlastnosti kročejového hluku a také zvyšují vzduchovou neprůzvučnost.