Výsledky

Tepelné stroje pracující na principu Jouleova-Braytonového oběhu se používají především v letectví (proudové motory) a v energetice (turbínové motory) pro pohon generátorů elektrické energie. Spolupráce vědců z VUT v Brně a TnUAD spolu s odborníky z PBS Velká Bíteš vedla k nalezení technického řešení, které přispěje ke zvýšení výkonu a životnosti těchto motorů.


I letošní výzva k navázání spolupráce podniků s výzkumnými institucemi pomocí JIC | inovačních voucherů v Jihomoravském kraji, byla příznivá pro VUT v Brně. 60 % vylosovaných žádostí získalo VUT v Brně, nejvíce Fakulta chemická.


Dřevěná stavebnice mostních konstrukcí vytvořena dle designu reálných mostů v České republice i USA se dostala k prodeji a zájem o ni projevují jak mateřské školky, tak studenti technických univerzit a středních škol. Tato didaktická pomůcka byla navržena vědci z Fakulty stavební VUT v Brně, Ústavu betonových a zděných konstrukcí.


V současné době jsou při moderní výstavbě uplatňovány v různých formách energeticky úsporné technologie a zároveň i sílí snaha o maximální využívání alternativních zdrojů energie. Také na Fakultě stavební VUT v Brně se vědci touto otázkou zabývají, jako například Ing. Pavel Adam z Ústavu technických zařízení budov, který je původcem nového efektivního systému pro ohřev čerstvého venkovního vzduchu.


Recyklace plastových odpadů je zatím technicky náročnou záležitostí zatěžující životní prostředí. Množství spotřebovaných obalových materiálů z plastů každoročně narůstá. V České republice se na třídění všech druhů odpadů podílí 70 % obyvatelstva a na 1 občana se vytřídí ročně 40 kg odpadů (plast, papír, sklo, nápojový karton) (1). Česká republika se proto může řadit mezi země, které v Evropské unii zodpovědně třídí nejen plastové odpady. Recyklovatelné plasty, PET lahve, lze však zpracovat dalším způsobem, které nabízí VUT v Brně.


V dnešní době plné kamerových systémů a jiné elektroniky se na městských ulicích hojně vyskytují rozvodové skříně s elektronikou.  Elektronické součástky, mezi které patří např. výkonný procesor umístěný v patici základní desky, produkují teplo, které je nutné odvádět. V opačném případě by mohlo dojít k poškození elektroniky.