Výsledky

Likvidace plastových výrobků, které jsou velkou zátěží pro životní prostředí v globálním měřítku, je velmi obtížná. Tento problém řeší bioplasty na bázi PHA, které se po čase samovolně rozkládají a které jsou schopny nahradit dosud používané PET lahve a další plastové výrobky. Jenže vyrobit bioplast bylo dosud poměrně složité a energeticky náročné. Tým docentky Márové z Fakulty chemické objevil způsob, jak vyrábět PHA bioplasty z použitého fritovacího oleje.


Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a ing. Michal Batelka z Ústavu stavebního zkušebnictví Fakulty stavební VUT jsou původci nového technického řešení, které se týká strusko-agloporitových betonů, pro jejichž přípravu je používáno umělé spékané kamenivo z elektrárenských či teplárenských popílků, tzv. agloporit, a to frakce 4 – 8 mm a jako další plnivo slouží elektrárenská struska o stejné frakci jako náhrada přírodního kameniva.


„Tepelný výměník je zařízení, které slouží k výměně energie mezi soustavami a objekty o různých parametrech. Příkladem malého tepelného výměníku je radiátor ústředního či etážového topení, který předává teplo z teplovodního nízkotlakého okruhu do prostředí bytu obsahujícího jiné médium, vzduch.“(1)


Vědečtí pracovníci Chemické fakulty vyvinuli materiál vyráběný speciální technologií z upraveného anorganického cementu (např. hlinitanového cementu s přídavkem žárovzdorné složky), ve vodě rozpustného polymeru (např. polyvinylalkoholacetátu nebo polyfosfát), vody a plastifikátoru (např. glycerolu) pro žárovzdorné aplikace.


Skupina vědců z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v čele s Ing. Janem Jedelským, Ph.D., vyvinula realistický model části dýchacího traktu člověka určený ke studiu depozice aerosolu a způsobu jeho výroby.


Tlumiče odpružení automobilů mají limitovanou životnost a zároveň mají rozhodující vliv na jízdní vlastnosti automobilu. Proto je nutná pravidelná kontrola tlumičů odpružení. Na VUT v Brně je znám způsob, jak testovat tlumiče pomocí snímače na samostatném stojánku, který je připojen k běžnému PC bez žádného speciálního převodníku.