Results

Rentgenová mikro a nano počítačová tomografie

Rentgenová počítačová tomografie je pokročilá zobrazovací technika umožňující nedestruktivní vizualizaci a analýzu objektů. Mikrotomografie umožňuje skenování vnitřní struktury trojrozměrných objektů s vysokým prostorovým rozlišením bez jakéhokoli (mechanického, elektrického) poškození snímaného objektu. Kompletní představa o uspořádání vnitřní struktury může být získána v rámci celého objemu objektu a to z široké škály materiálů, které jsou vhodné pro detekci tvaru jak vnitřních, tak vnějších struktur, nehomogenit, dutin a porozity materiálu.

Oblast využití počítačové tomografie je velice široká a nachází svá uplatnění ve strojním, materiálovém, elektrotechnickém inženýrství, stavitelství a řadě dalších nejen průmyslových odvětví. Tomografické analýzy pomáhají v oblasti vývoje, kvality, odstraňování technologických problémů jednotlivých dílů a rozsáhlých technologických celků, reverzním inženýrství, inspekci vnějších/ vnitřních rozměrů. Rovněž v oblasti přípravy řízení procesů výroby komponentů z plastů, keramiky, odlitků z lehkých kovů nalézá počítačová tomografie své uplatnění.


Virtuální svět má vůči tomu reálnému ostrou hranici. Vlastně ji donedávna měl alespoň z pohledu většiny lidí. Texty dopisů i dramatických děl umělců, tabulky ekonomických dat, počítačové hry, programy, všechno toto mělo fyzikální hranici definovanou orientací magnetických domén na pevném disku počítače.

Jenže to již není úplně pravda a lidé si to uvědomují stále více. Velkou zásluhu na tom mají především úspěchy SpaceX a jejich kolmo přistávající kosmické rakety nebo vyvíjená samořiditelná vozidla. Na příkladu těchto aplikací si veřejnost začala uvědomovat, jak moc již dochází k propojování kybernetických a fyzikálních systémů. Řízení návratu prakticky padající rakety tak, aby bez poškození přistála na předem definovaném místě bez ohledu na poryvy větru a houpání přistávací plošiny umístěné na volném moři, je dnes jedinečnou podívanou.


Skupina odborníků na Ústavu elektrotechnologie pod vedením docenta Petra Bači provádí pod záštitou FEKT VUT v Brně špičkový výzkum v oblasti akumulátorů. Do skupiny odborníků patří i dr. Tomáš Kazda, vrcholný český expert na lithium-iontové a na tzv. post-lithium systémy (např. systémy lithium-síra, nebo sodno-iontové akumulátory).


Zabýváme se základním a aplikovaným vývojem a výzkumem v oblasti akumulátorů, v rámci expertíz analyzujeme a vyhodnocujeme parametry akumulátorů s vysokou přesností dle platných evropských norem. Díky znalostem a technologiím jsme schopni definovat parametry a charakteristiky akumulátoru, stanovit vhodná opatření a navrhnout praktická řešení pro výkonové a vysokokapacitní aplikace s důrazem na spolehlivost a kvalitu systému. Máme možnost spolupráce v rámci řešení projektů výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni s reálnými aplikovanými výstupy.


S využitím softwarového modelování vyvinuli vědci z Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulty stavební ideální skladbu vegetační střechy, ve které mimo jiné využívají i vrstvu z recyklovaného polyesteru.


Ve stavebnictví jsou tmely velmi často používané ke spojování různých typů materiálů. Na jejich výrobní kvalitu je tak kladen velký důraz a musí být podrobeny řadě testům a zkouškám.


A great variety of burner types are available in the market for practical use. This article focuses (as does the Institute of Process Engineering) on industrial burners designed to burn waste (gas, liquids). Four types of burners will be presented.