Výsledky

Skupina odborníků na Ústavu elektrotechnologie pod vedením docenta Petra Bači provádí pod záštitou FEKT VUT v Brně špičkový výzkum v oblasti akumulátorů. Do skupiny odborníků patří i dr. Tomáš Kazda, vrcholný český expert na lithium-iontové a na tzv. post-lithium systémy (např. systémy lithium-síra, nebo sodno-iontové akumulátory).


Zabýváme se základním a aplikovaným vývojem a výzkumem v oblasti akumulátorů, v rámci expertíz analyzujeme a vyhodnocujeme parametry akumulátorů s vysokou přesností dle platných evropských norem. Díky znalostem a technologiím jsme schopni definovat parametry a charakteristiky akumulátoru, stanovit vhodná opatření a navrhnout praktická řešení pro výkonové a vysokokapacitní aplikace s důrazem na spolehlivost a kvalitu systému. Máme možnost spolupráce v rámci řešení projektů výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni s reálnými aplikovanými výstupy.


Výzkumná skupina robotiky na Fakultě informačních technologií Robo@FIT

Uživatelská rozhraní bývají přehlíženou částí produktů a pokládají se za jakousi samozřejmost. V praxi jim však je věnována velká pozornost a procházejí náročným testováním, aby byly co možná nejvíce přizpůsobeny cílové skupině, pro kterou je výrobek určen. Často je to právě uživatelské rozhraní, které rozhodne o úspěchu produktu na trhu. Uživatelská rozhraní mohou být jednoduchá, ale i velmi komplikovaná. Například kokpity letadel, velíny elektráren apod.


S využitím softwarového modelování vyvinuli vědci z Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulty stavební ideální skladbu vegetační střechy, ve které mimo jiné využívají i vrstvu z recyklovaného polyesteru.


Ve stavebnictví jsou tmely velmi často používané ke spojování různých typů materiálů. Na jejich výrobní kvalitu je tak kladen velký důraz a musí být podrobeny řadě testům a zkouškám.


Na trhu je k dispozici celá řada různých typů hořáků pro praktické využití. Tento článek se stejně jako pracoviště na Ústavu procesního inženýrství zaměřuje na průmyslové hořáky pro spalování odpadních látek (plynů, kapalin). Představeny zde budou hned čtyři druhy.


Toto inovativní řešení úpravy dutin klasických keramických tvarovek zajišťuje vysoce efektivní řešení eliminace tepelných ztrát při šíření tepla stavební konstrukcí. Snížení sálání tepla je zajištěno speciální nízkoemisivní úpravou dutin.