Výsledky

Nízká spotřeba elektrické energie, tak zní požadavek na moderní elektroniku od mobilních telefonů, přes nositelnou elektroniku (wearables) až po nejrůznější čidla a zařízení určená pro Internet Věcí (IoT), dnes tolik populární a velmi intenzivně rozvíjené oblasti.

Spotřeba energie často rozhoduje o rozměrech takových zařízení. Uživatelé požadují co nejmenší rozměry, ale současně co nejdelší výdrž baterií. Řešením může být zvyšování kapacity použitých baterií, zajištění průběžného dobíjení (např. pomocí solárního článku), ale také snížení spotřeby těchto zařízení.


Pancíř je výstupem projektu VUT Bezpečnost a obrana, číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/13.0271, vedoucím výzkumného týmu je prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. Jedna z hlavních aktivit tohoto projektu spočívala v přípravě zkušebních pancířů pro zkoušky V50 a výrobě zkušebních terčů z vyvinutého pancíře vykazujícího nejlepší poměr hmotnost/V50 pro certifikační střelby v kategorii IIIA. Byl tak završen vývoj technologie výroby nových materiálů pro balistickou ochranu, vhodných zejména do neprůstřelných vest, moderních ochranných helem, osobních pancířů, pro ochranu lehkých pěchotních a osobních automobilů, a způsobu jejich přípravy.


Rentgenová počítačová tomografie je pokročilá zobrazovací technika umožňující nedestruktivní vizualizaci a analýzu objektů. Mikrotomografie umožňuje skenování vnitřní struktury trojrozměrných objektů s vysokým prostorovým rozlišením bez jakéhokoli (mechanického, elektrického) poškození snímaného objektu.


Virtuální svět má vůči tomu reálnému ostrou hranici. Vlastně ji donedávna měl alespoň z pohledu většiny lidí. Texty dopisů i dramatických děl umělců, tabulky ekonomických dat, počítačové hry, programy, všechno toto mělo fyzikální hranici definovanou orientací magnetických domén na pevném disku počítače.


Skupina odborníků na Ústavu elektrotechnologie pod vedením docenta Petra Bači provádí pod záštitou FEKT VUT v Brně špičkový výzkum v oblasti akumulátorů. Do skupiny odborníků patří i dr. Tomáš Kazda, vrcholný český expert na lithium-iontové a na tzv. post-lithium systémy (např. systémy lithium-síra, nebo sodno-iontové akumulátory).


Výzkumná skupina robotiky na Fakultě informačních technologií Robo@FIT
Uživatelská rozhraní bývají přehlíženou částí produktů a pokládají se za jakousi samozřejmost. V praxi jim však je věnována velká pozornost a procházejí náročným testováním, aby byly co možná nejvíce přizpůsobeny cílové skupině, pro kterou je výrobek určen.