Výsledky

Rentgenová mikro a nano počítačová tomografie

Rentgenová počítačová tomografie je pokročilá zobrazovací technika umožňující nedestruktivní vizualizaci a analýzu objektů. Mikrotomografie umožňuje skenování vnitřní struktury trojrozměrných objektů s vysokým prostorovým rozlišením bez jakéhokoli (mechanického, elektrického) poškození snímaného objektu. Kompletní představa o uspořádání vnitřní struktury může být získána v rámci celého objemu objektu a to z široké škály materiálů, které jsou vhodné pro detekci tvaru jak vnitřních, tak vnějších struktur, nehomogenit, dutin a porozity materiálu.

Oblast využití počítačové tomografie je velice široká a nachází svá uplatnění ve strojním, materiálovém, elektrotechnickém inženýrství, stavitelství a řadě dalších nejen průmyslových odvětví. Tomografické analýzy pomáhají v oblasti vývoje, kvality, odstraňování technologických problémů jednotlivých dílů a rozsáhlých technologických celků, reverzním inženýrství, inspekci vnějších/ vnitřních rozměrů. Rovněž v oblasti přípravy řízení procesů výroby komponentů z plastů, keramiky, odlitků z lehkých kovů nalézá počítačová tomografie své uplatnění.


Virtuální svět má vůči tomu reálnému ostrou hranici. Vlastně ji donedávna měl alespoň z pohledu většiny lidí. Texty dopisů i dramatických děl umělců, tabulky ekonomických dat, počítačové hry, programy, všechno toto mělo fyzikální hranici definovanou orientací magnetických domén na pevném disku počítače.

Jenže to již není úplně pravda a lidé si to uvědomují stále více. Velkou zásluhu na tom mají především úspěchy SpaceX a jejich kolmo přistávající kosmické rakety nebo vyvíjená samořiditelná vozidla. Na příkladu těchto aplikací si veřejnost začala uvědomovat, jak moc již dochází k propojování kybernetických a fyzikálních systémů. Řízení návratu prakticky padající rakety tak, aby bez poškození přistála na předem definovaném místě bez ohledu na poryvy větru a houpání přistávací plošiny umístěné na volném moři, je dnes jedinečnou podívanou.


Skupina odborníků na Ústavu elektrotechnologie pod vedením docenta Petra Bači provádí pod záštitou FEKT VUT v Brně špičkový výzkum v oblasti akumulátorů. Do skupiny odborníků patří i dr. Tomáš Kazda, vrcholný český expert na lithium-iontové a na tzv. post-lithium systémy (např. systémy lithium-síra, nebo sodno-iontové akumulátory).


Zabýváme se základním a aplikovaným vývojem a výzkumem v oblasti akumulátorů, v rámci expertíz analyzujeme a vyhodnocujeme parametry akumulátorů s vysokou přesností dle platných evropských norem. Díky znalostem a technologiím jsme schopni definovat parametry a charakteristiky akumulátoru, stanovit vhodná opatření a navrhnout praktická řešení pro výkonové a vysokokapacitní aplikace s důrazem na spolehlivost a kvalitu systému. Máme možnost spolupráce v rámci řešení projektů výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni s reálnými aplikovanými výstupy.


Výzkumná skupina robotiky na Fakultě informačních technologií Robo@FIT

Uživatelská rozhraní bývají přehlíženou částí produktů a pokládají se za jakousi samozřejmost. V praxi jim však je věnována velká pozornost a procházejí náročným testováním, aby byly co možná nejvíce přizpůsobeny cílové skupině, pro kterou je výrobek určen. Často je to právě uživatelské rozhraní, které rozhodne o úspěchu produktu na trhu. Uživatelská rozhraní mohou být jednoduchá, ale i velmi komplikovaná. Například kokpity letadel, velíny elektráren apod.


S využitím softwarového modelování vyvinuli vědci z Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulty stavební ideální skladbu vegetační střechy, ve které mimo jiné využívají i vrstvu z recyklovaného polyesteru.


Ve stavebnictví jsou tmely velmi často používané ke spojování různých typů materiálů. Na jejich výrobní kvalitu je tak kladen velký důraz a musí být podrobeny řadě testům a zkouškám.