Na trhu je k dispozici celá řada různých typů hořáků pro praktické využití. Tento článek se stejně jako pracoviště na Ústavu procesního inženýrství zaměřuje na průmyslové hořáky pro spalování odpadních látek (plynů, kapalin). Představeny zde budou hned čtyři druhy.


Podat mezinárodní patentovou přihlášku není tak složité, ale dotáhnout patentové řízení až do zdárného konce, to vyžaduje spoustu trpělivosti, komunikace s patentovými kancelářemi a v neposlední řadě také sponzora, jste-li výzkumná organizace. VUT v Brně se ve spolupráci se společností TESCAN ORSAY HOLDING a.s. podařilo překonat všechny nástrahy patentového řízení a připsat si na své konto další úspěch na poli zahraniční patentové ochrany – udělený čínský patent.


Dnešní doba klade stále vyšší požadavky na materiály, aby byly pevnější, houževnatější, apod. S rozvojem materiálů jde dopředu i rozvoj obráběcích nástrojů tak, aby se zlepšovaly nejen vlastnosti materiálů, ale i přesnost a kvalita jejich opracování. Vysoké učení technické v Brně rozhodně nezůstává stranou od tohoto vývoje.


Správné chlazení kovových povrchů při výrobě polotovarů není jen tak. Skrývá se za tím hledání vhodného typu trysky, průtoku a vzdálenosti trysky od chlazeného povrchu. Aby toho nebylo málo, tak svou důležitou roli zde hraje materiál a tvar chlazeného povrchu. Najít optimální parametry pro konkrétní chladící sekci je poměrně složitá věda. Na VUT se touto problematikou zabývá Laboratoř přenosu tepla a proudění. Dosud se snažili upravit množství dopadající vody pomocí volby typu trysek a jejich rozložením kolem chlazeného povrchu. Tentokrát však na to šli trochu jinak.


Obrábění kovů si zakládá na přesném opracování materiálu. Co ale dělat, když se nástroj vychyluje od nastavených souřadnic při záběru třísky? Chyba může být v přesnosti chodu vřetene. Ovšem jak to ověřit?


Tým z výzkumného centra CEITEC VUT, které v loňském roce získalo Zlatou medaili Mezinárodního strojírenského veletrhu za mobilní laboratoř, letos v rámci MSV představí BURNER-RIG test (Jet-test), který vyvinuli vědci pro stanovení gradientu teplot, životnosti a odolnosti nově vyvíjených materiálů a povlaků pro vysokoteplotní aplikace, které se přednostně využívají v letectví a energetice.