Virtuální svět má vůči tomu reálnému ostrou hranici. Vlastně ji donedávna měl alespoň z pohledu většiny lidí. Texty dopisů i dramatických děl umělců, tabulky ekonomických dat, počítačové hry, programy, všechno toto mělo fyzikální hranici definovanou orientací magnetických domén na pevném disku počítače.


Výzkumná skupina robotiky na Fakultě informačních technologií Robo@FIT
Uživatelská rozhraní bývají přehlíženou částí produktů a pokládají se za jakousi samozřejmost. V praxi jim však je věnována velká pozornost a procházejí náročným testováním, aby byly co možná nejvíce přizpůsobeny cílové skupině, pro kterou je výrobek určen.


Robot Ruda

11. 09. 2015

Návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu se letos na stánku VUT v Brně budou moci seznámit s unikátním robotem RUDOU, který by jednou mohl pomáhat zachraňovat lidské životy při vyhledávání osob v závalech a lavinách.


Lidské životy v horských lavinách, závalech půdy či ve zřícených budovách může již brzy zachraňovat nový vynález týmu vědců z VUT v Brně. Robotická platforma funguje bez asistence lidského činitele přítomného v zasažené lokalitě, což činí zařízení unikátní. Robot využívá propojení nejmodernějších technologií senzorických systémů.


Přístup do prostor s vysokou mírou zabezpečení na základě snímání lidského oka s eliminací případného podvrhu. Komplexní lékařské vyšetření lidského oka pomocí pouze jediného zařízení. Nejen, že to zní pěkně, ono to dokonce již existuje! 


Od srpna tohoto roku má VUT v Brně další spin-off firmu, RehiveTech, spol. s r. o. Personální základnou firmy se stala výzkumná skupina Accelerated Network Technologies z Fakulty informačních technologií (ANT@FIT), která již na počátku roku 2014 uzavřela s univerzitou rámcovou smlouvu o spolupráci a smlouvu o poskytnutí výsledků výzkumu.