Skupina odborníků na Ústavu elektrotechnologie pod vedením docenta Petra Bači provádí pod záštitou FEKT VUT v Brně špičkový výzkum v oblasti akumulátorů. Do skupiny odborníků patří i dr. Tomáš Kazda, vrcholný český expert na lithium-iontové a na tzv. post-lithium systémy (např. systémy lithium-síra, nebo sodno-iontové akumulátory).


S novou minimálně invazivní metodou léčby primárních a sekundárních nádorů přišli vědci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.


Nabíjecí invertor, který představila na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, je napájen z třífázové sítě a poskytuje výstupní napětí 480 V a proud až 100 A. Umožňuje tedy plné výkonové využití běžné třífázové zásuvky 63 A.


Regulovaný spínaný zdroj stejnosměrného napětí 5 kV a proudu 1 A, který se představil jako jeden z exponátů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu, pracuje na vysoké spínací frekvenci 150 kHz, kterou umožňuje využití nejmodernějších výkonových součástek na bázi karbidu křemíku (SiC)


Optické bezkabelové spojení, které prezentuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, slouží k přenosu dat prostřednictvím úzkých optických svazků.


Jedním z exponátů, které na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2015 představí Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, je nízkoprofilová štěrbinová anténa na základě vlnovodu integrovaného do substrátu, která má podobnou vyzařovací charakteristiku jako čtvrtvlnný monopól.