Fakulty


Fakulta chemická

Poskytujeme firmám spolupráci v oblastech:

  •  analýza materiálů, potravin, hornin, průmyslových produktů i surovin
  •  nové anorganické, polymerní a kompozitní materiály
  •  výzkum a vývoj v oblasti fyzikální chemie
  •  technologie úpravy vod, sledování kvality ovzduší, ekotoxikologie, hodnocení chemických látek, monitorování polutantů
  •  identifikace mikroorganismů, nové biotechnologie, biopaliva
  •  využití druhotných surovin (popílky, strusky, plasty atd.)

Ústavy fakulty

Zabýváme se vývojem a výzkumem anorganických, polymerních a kompozitních materiálů, skla, keramiky i žáruvzdorných materiálů a kovů.

více >

Zabýváme se generací, diagnostikou a aplikacemi plazmatu v plynných směsích i kapalinách, za atmosférického i sníženého tlaku.

více >

Zabýváme se analýzou složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší, biotické matrice) a jejich kontaminantů. Jsme vybaveni přístrojovou technikou a poskytujeme poradenství v oblasti speciálních analýz.

více >

Ústav se zaměřuje především na problematiku fyzikální chemie koloidních a makromolekulárních soustav, fotochemie, plazmové chemie a fyziky a počítačových aplikací v chemii, chemické technologii a fyzice.

více >

Hlavní oblasti výzkumu jsou analytika potravin s využitím instrumentálních metod, genetické inženýrství, biotechnologické a mikrobiologické aplikace, kontrola a senzorické hodnocení potravin. Nabídka spolupráce v oblasti analýzy potravin a biotechnologií.

více >

Zabýváme se výzkumem biokoloidních systémů pro využití v oblasti medicíny, farmacie, kosmetiky, vývojem nových materiálů, konstrukcí modulů, jako jsou např. organické fotovoltaické panely.

více >

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti anorganických pojiv, skla, keramiky, kovů a koroze. Zaměřujeme se na aplikace v průmyslových výrobách, úpravy technologií, návrhy nových materiálů a postupů a jejich zavádění do praxe.

více >