Fakulty


Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí


Zabýváme se analýzou složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší, biotické matrice) a jejich kontaminantů. Jsme vybaveni přístrojovou technikou a poskytujeme poradenství v oblasti speciálních analýz.

Co nabízíme:

 • Environmentální analýza a toxikologie:
 • Plynová chromatografie (GC- ECD, GC- FID, GCxGC/TOFMS) identifikace kvantifikace pesticidů, PCB, PAH, PCDD/F, PBDD/F, PBDE, rezidua biologicky aktivních látek a jiných specifických sloučenin
 • Kapalinová chromatografie (HPLC – DAD, FLD a RID, LC-MS) identifikace a kvantifikace léčiv a jejich reziduí, pesticidy, PAH, PFOS, polymerní degradační produkty
 • Atomová absorpční spektrometrie (F-AAS, ET-AAS) prvková analýza všech složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší) stanovení rizikových prvků, včetně Hg (AMA 254)
 • Elektroforéza
 • Analýza iontových sloučenin, tenzidů, léčiv
 • Metody pasivního vzorkování anorganických a organických polutantů ve složkách životního prostředí
 • Toxikologické a ekotoxikologické testování

Vybavení:

Technologie ochrany životního prostředí:

 • Technologie používané na úpravu vody a ochranu ovzduší
 • Technologie obnovitelných zdrojů

Reference:

 • Brněnské vodárny a kanalizace – spolupráce při výzkumu technologie vody a environmentálních problémech
 • Magistrát města Brna – problémy prevence a likvidace havárií
 • Zdravotní ústav Brno – hodnocení kontaminace vod v okolí Brna, zdravotnické a hygienické problémy prevence a likvidace havárií
 • Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a města Brna – problémy prevence a likvidace havárií
 • Městská policie Brno – problémy prevence a likvidace havárií
 • Povodí Moravy – spolupráce při vodohospodářském výzkumu a environmentálních problémech, výpomoc při školení diplomantů pro FCH, řešení jednorázových odborných problémů
FaLang translation system by Faboba