Fakulty


Fakulta informačních technologií

Nabízíme spolupráci zejména v těchto oblastech:

  •  počítačové sítě a systémy
  •  diagnostika, bezpečnost
  •  zpracování obrazu a řeči
  •  programovatelný hardware
  •  počítačová grafika a simulace

Ústavy fakulty

Skupina rozvíjí stávající a hledá nové techniky a algoritmy pro získávání znalostí zejména ze složitých dat. Zaměřuje se hlavně na video data, elektronické dokumenty na WWW, XML data a biologická data. Rozvíjí rovněž pokročilé techniky analýzy dat v datových centrech.

více >

Skupina se zabývá teorií, SW/HW implementace a aplikace biologií inspirovaných výpočetních systémů, zejména na bázi evolučních algoritmů a celulárních automatů.

více >

Vědecko-výzkumná činnost ústavu zahrnuje architekturu technických a programových prostředků vestavěných systémů, specifikaci a návrh systémů založených na počítačích, rekonfigurovatelné systémy, adaptivní systémy, diagnostiku a testování číslicových systémů a biologií inspirované výpočetní systémy.

více >

Vědecko-výzkumná činnost ústavu zahrnuje především problematiku inteligentních systémů, ale pozornost je také věnována systémům pro specifické aplikace a systémům založeným na počítačích, návrhu rozhraní a využívání paralelismu na více úrovních. Dalšími oblastmi zájmu jsou integrace komponent do vestavěných aplikací, simulace a prototypování jejich různých konfigurací i formální specifikace a verifikace návrhu.

více >

Zaměřujeme se na databázové technologie, design a implementace informačních systémů, řízení (nejen) softwarových projektů, teorie formálních jazyků, automatů a překladačů, řízení procesů a řízení projektů a na průzkumy trhu v oboru informačních produktů. Máme zkušenosti s technologiemi používanými v e-learningu. Nabízíme vývoj nástrojů pro kompilátory nebo architektonické modelování.

více >

Výzkumná činnost ústavu se soustřeďuje zejména na obecné algoritmy počítačové grafiky a zobrazovací algoritmy, zpracování a rozpoznávání řečových signálů, animaci a zobrazování rozsáhlých scén, moderní metody interakce člověka s počítačem, zpracování obrazu a signálu, zpracování  medicínských dat a jejich vhodná interpretace.

více >