Fakulty


Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Mezi časté zakázky řešené pro firmy patří:

  •  elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika
  •  energetika, technologie, měření
  •  nano a mikrotechnologie
  •  optika a biomedicína
  •  datové sítě, bezpečnost

Ústavy fakulty

Centrum SIX se soustřeďuje na výzkum komunikačních a informačních systémů a jejich komponentů, provozovaných v perspektivních kmitočtových pásmech.

více >

Komplexní řešení výzkumu, vývoje a využití obnovitelných zdrojů energie, včetně problematiky z oblastí elektrochemie, elektromechaniky, elektrotechnologie, elektroenergetiky, elektrických pohonů, mobilních robotů a průmyslové elektroniky.

více >

Ústav se zabývá problematikou moderní výkonové a řídící elektroniky včetně řízení pohonů v automatizovaných výrobních systémech a řízení energetických celků pomocí počítačů.

více >

Ústav provádí výzkum v oblasti číslicového zpracování signálů, moderních digitálních komunikačních systémů, technologie bezdrátových senzorových sítí Zigbee a zabezpečovacích algoritmů pro informační systémy.

více >

Ústav se zabývá výzkumem numerických metod modelování fyzikálních polí, metodami časových a obrazových signálů a experimentální a aplikovanou elektrotechnikou a elektronikou.

více >

Ústav radioelektroniky se intenzivně zabývá výzkumem a spoluprací s komerční sférou v oblasti elektroniky a bezdrátové komunikace.

více >

Ústav se zaměřuje na několik oblastí výzkumu, počínaje návrhem integrovaných obvodů (čipů), jejich pouzdřením a příslušnými technologiemi, ale také senzorikou a jejími aplikacemi s využitím nanotechnologií.

více >

Ústav zajišťuje výuku předmětů Moderní numerické metody, Maticový a tenzorový počet, Diferenciální rovnice a jejich užití v elektrotechnice, Kódování v informatice, Náhodné procesy, Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum.

více >

Ústav zabezpečuje výuku cizích jazyků, přičemž převládá výuka anglického jazyka. Kromě toho nabízíme kurzy ruštiny, němčiny a španělštiny.

více >

Ústav poskytuje komerční sféře služby především z oblastí nedestruktivního testování, vývoje diagnostických metod a návrhu indikátorů spolehlivosti pro materiály a elektronické součástky.

více >

Ústav se zaměřuje na oblasti elektrotechnických materiálů, výrobních procesů včetně počítačové podpory, plošných spojů a povrchové montáže, diagnostiky, spolehlivosti a řízení jakosti.

více >

Ústav se zabývá nejdůležitějšími energetickými obory, jako jsou výroba a rozvod elektrické energie, užití elektrické energie a užití alternativních energetických zdrojů.

více >

Ústav je orientován na mezioborovou oblast analýzy biomedicínských signálových a obrazových dat, biomedicínské elektroniky, bioinformatiky, technologií v medicíně, genomice a proteomice, a také environmentalistiky.

více >

Ústav se zabývá automatizační a měřící technikou, kybernetikou a informatikou. Specializuje se rovněž na obory robotika a umělá inteligence a systémové a biomedicínské inženýrství.

více >