Fakulty

Ústav matematiky


Ústav zajišťuje výuku předmětů Moderní numerické metody, Maticový a tenzorový počet, Diferenciální rovnice a jejich užití v elektrotechnice, Kódování v informatice, Náhodné procesy, Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum.

Co nabízíme:

 • Studium funkcionálních diskrétních a diferenciálních rovnic, popis asymptotického chování řešení, řiditelnost daných systémů, stabilita a limitní chování řešení, aplikace v teorii elektrických obvodů a teorii inteligentních systémů
 • Algebraické struktury dynamických systémů a to zejména konstrukce diskrétních dynamických systémů vytvářených prostory řešení lineárních diferenciálních rovnic n-tého řádu a multistruktur vytvářených neinvariantními podgrupami v grupách lineárních diferenciálních operátorů
 • Diskrétní a spojité reprezentace matematických informačních struktur, aproximační vlastnosti konečných topologických struktur, aplikace v teoretické fyzice
 • Fuzzy struktury, studium Choquetova integrálu, fuzzy preferenčních struktur, jejich vlastností, aplikací v multikriteriálním rozhodování a speciálně i modelování interakce

Speciální vybavení:

K simulaci aplikačních matematických tématických celků je k dispozici software Matlab, Maple a WebMathematica
Pro matematické modelování technických procesů je používán software Maple Sim a Statistica- StatSoft

Reference:

 • ČVUT, Stavební fakulta, Katedra matematiky, Praha
 • Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky, České Budějovice
 • Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie, Brno
 • Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Brno
 • Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky, Brno
 • Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematické analýzy, Brno
 • Matematický ústav AV ČR, Brno
 • Matematický ústav AV ČR, Praha
 • Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematiky, Ostrava
 • Ostravská Univerzita, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, Ostrava
 • Tatra, a.s., Kopřivnice
 • Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra matematické analýzy, Praha
 • Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie, Olomouc
 • Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Olomouc
 • Ústav informatiky AV ČR, Praha
 • Vojenská akademie, Katedra matematiky, Brno
 • VŠCHT, Katedra matematiky, Praha
 • VUT, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Brno
 • VUT, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, Brno
FaLang translation system by Faboba