Fakulty

Ústav elektrotechnologie


Ústav se zaměřuje na oblasti elektrotechnických materiálů, výrobních procesů včetně počítačové podpory, plošných spojů a povrchové montáže, diagnostiky, spolehlivosti a řízení jakosti.

 Vzdělávací činnost je podložena intenzivní vědecko-výzkumnou činností, která je podporována spoluprací s ústavy Akademie věd ČR a podnikovou sférou.

Co nabízíme:

 • Analýzy v oblasti elektromagnetismu, proudění plynů a přestupu tepla pomocí metod konečných prvků MKP a konečných objemů MKO
 • Školení a konzultace v oblasti systémů: AutoCAD, SolidWorks, Cosmos, PDM (Řízení a správa podnikových dat)
 • Diagnostika defektů solárních článků
 • Diagnostika vlastností fotovoltaických panelů
 • Analýza fotovoltaických systémů
 • Elektrochemické analýzy, měření, výzkum a vývoj elektrolytů, elektrodových materiálů, laboratorních elektrolyzérů a palivových článků; depozice tenkých vrstev
 • Testování fotovoltaických systémů pro RAPS aplikace (systémy fotovoltaického modulu spolu s baterií)
 • Testování a měření sekundárních zdrojů elektrické energie, zejména olověných akumulátorů
 • Kapacitní a dlouhodobé životnostní testy olověných/alkalických akumulátorů, analýza příčin konce života akumulátorů, potenciálová měření, měření tlaku uvnitř
 • Měření složek komplexní permitivity, ztrátového činitele tuhých a kapalných dielektrik
 • Měření absorpčních a resorpčních proudů
 • Sledování vlivu působení provozních a klimatických činitelů na vlastnosti materiálů (teplota, napětí, relativní vlhkost, UV záření)
 • Stanovení elektrické pevnosti izolantů
 • Degradační zkoušky elektroizolačních materiálů (tepelné, elektrické, kombinované)
 • Měření viskozity kapalných materiálů v teplotní závislosti

Speciální přístrojové vybavení:

 • Zařízení pro diagnostiku fotovoltaických článků metodou LBIC, LBIV
 • Zařízení pro diagnostiku fotovoltaických článků pomocí detekce elektroluminiscence, fotoluminiscence a záření z mikroplazmy
 • SOLAR CELLS I-V CURVE TRACER, TYPE SC I-V CT-01
 • Termokamera WUHAN EasIR 9
 • Potenciostaty a galvanostaty BioLogic, Ecochemie; rukavicový box; vakuová pec; trubková pec; sterilizátor; sušárny; pokovovací lázeň; depozice tenkých vrstev; laboratorní lis; spektrofotometr; speciální elektrodové systémy pro měření palivových článků a hmot pro elektrochemické zdroje proudu.
 • Modulární řízení režimu akumuátorů (nabíjení/vybíjení/stání) Agilent
 • LCR metry Agilent 4284, 4285, E4980
 • Megaohmetr Agilent 4339B
 • Elektrometry Keithley 6517A, 617, 610C
 • Měřicí systém impedancí Tettex
 • Elektrodové systémy pro tuhé a kapalné materiály firmy Tettex, Agilent, Keithley
 • Viskozimetr vibrační A&D SV-10, Hopplerův KF3.2
 • Klimatická komora Climacell, teplotní komory Stericell, muflová pec LAC, cirkulační termostaty
 • Vysokonapěťové zdroje

Reference:

 • Bochemie Bohumín
 • Graphit Krophmuehl AG
 • ALABC
 • Elmarko Liberec
 • Solartec
 • Honeywell Brno
 • BKR ČR – VELUX Vyškov
 • ALPS ELECTRIC Sebranice
 • GATEMA Boskovice
 • ČEMEBO Blansko
 • Crytur
 • SolidVision
 • Techsoft Engineering.
 • SVS FEM
FaLang translation system by Faboba