Fakulty

Ústav mikroelektroniky


Ústav se zaměřuje na několik oblastí výzkumu, počínaje návrhem integrovaných obvodů (čipů), jejich pouzdřením a příslušnými technologiemi, ale také senzorikou a jejími aplikacemi s využitím nanotechnologií.

 Nedílnou součástí našeho oboru je i problematika programování čipů (mikrokontrolérů) a jejich využití pro řízení, komunikaci a zpracování dat. Samozřejmostí jsou také bezdrátové technologie, jako například Bluetooth, ZigBee a další. Řešíme také problematiku optoelektroniky zejména přenos dat a přenosové trasy.

Co nabízíme:

 • Návrh, vývoj a dodání vyrobených vzorků zákaznických integrovaných obvodů
 • Pouzdření čipů
 • Návrh a výrobu hybridních integrovaných obvodů a veškeré technologické zázemí
 • Návrh a výrobu senzorů (zejména senzorů tlaku, biosenzorů a chemosenzorů) s využitím nanotechnologií
 • Návrh, vývoj a dodání funkčních prototypů různých vestavných (embedded) systémů vč. naprogramování řízení, komunikace a zpracování dat a to i pro bezdrátové aplikace a mobilní zařízení
 • Návrh a vývoj přenosu dat po optických trasách
 • Pyrolytické napařování, plazmové leptání a stripování, chemické leptání Si, anodické bondování desky Si/SiO2, je k dispozici laserové řezání, bondování Al a Au drátky o průměru 25 µm a kompletní tlustovrstvé technologie včetně možnosti osazování plošných spojů SMD
 • Kontaktování polovodičových čipů a jiných mikroelektronických struktur Au a AlSi drátem o průměru 0.025 mm ultrazvukem, termokompresí, termosonicky (ball i wedge)
 • Vzdělávací kurzy pro školní i podnikovou sféru

Speciální přístrojové vybavení:

 • Bioelektrochemické a chemické pracoviště syntézy materiálů vybavené rukavicovým boxem pro práci v inertní atmosféře a upravenou mikrovlnnou komorou pro přípravu nanočástic
 • Přístroj AGILENT 4284A pro impedanční spektroskopii
 • VOLTALAB 50 a PALMSENS, CH-INSTRUMENTS, AUTOLAB, VA Computerace pro
 • Pro biologické exprerimenty jsou k dispozici čisté prostory s biohazard boxem a kultivační zařízení (třepačky, inkubátory)
 • Elektronový rastrovací mikroskop MIRA LMU s možností nanolitografie v blízkém poli
 • Spin-coater
 • Horká plotýnkou pro vytvrzování rezistů s UV osvitem
 • Řízená jednotka pro měření v protékajícím plynu
 • Pracovištěm AGILENT a automatizovanou jednotkou pro postprocesní modifikaci povrchů čipů na neřezaných waferech (elektro) chemickými metodami.
 • Kontaktovací zařízení na čipy TPT a DB Dresden (wire bonder)
 • Testovací zařízeni DAGE (pevnost spojů ve střihu a v tahu)
 • Inspekční kamera Ersascope (kontrola BGA a Flip chip)
 • Osazovací zařízení Ftitsch (pro BGA a Flip chip)
 • Viskozimetr U 1202
 • Sintrovací pec BTU (do 1000 °C)
 • Laser YAG – Aurel
 • Pájecí zařízení v parách Ascon
 • Pájecí pec HR-65 infra (včetně dusíkové atmosféry)
 • Opravárenská stanice Ersa IR-400
 • 3D mikroskop Lynx s digitálním záznamem

Reference:

 • ON Semiconductor
 • STMicroelectronics
 • National Semiconductor
 • Honeywell
 • Infineon
 • Philips
 • IBM
 • MOTOROLA
 • Microchip
 • Autocont
 • Texas Instruments
 • ASICentrum
 • BD Sensors
 • microFAB
 • BVT Technologies
FaLang translation system by Faboba