Fakulty

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie


Komplexní řešení výzkumu, vývoje a využití obnovitelných zdrojů energie, včetně problematiky z oblastí elektrochemie, elektromechaniky, elektrotechnologie, elektroenergetiky, elektrických pohonů, mobilních robotů a průmyslové elektroniky.

Svým zaměřením pokrývá Centrum celé spektrum disciplín v oblasti elektrotechniky ve vazbě na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání ve výrobě, dopravě a energetice.

Svými odbornými kapacitami a vybavením pokrývá celé spektrum disciplín v oblasti elektrotechniky (elektrochemie, elektromechanika, elektrotechnologie, elektroenergetika) zejména, ale ne výhradně, ve vazbě na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání ve výrobě, dopravě a energetice.

Co nabízíme:

 • Oblast elektromechanické přeměny energie
 • Aplikovaný výzkum v oblasti elektromechanické přeměny energie
 • Výrobu strojů a zařízení na bázi elektromechanické přeměny energie
 • Výzkum a vývoj nových typů senzorů pro aplikační oblasti
 • Výzkum, vývoj a implementace energeticky optimálních algoritmů

Oblast chemických a fotovoltaických zdrojů energie

 • Výzkum a vývoj elektrochemických zdrojů proudu a jejich aplikací s cílem zvýšení elektrochemické účinnosti, využitelnosti jako zdrojů pro mobilní prostředky, pro akumulaci energie z nekonvenčních zdrojů apod.
 • Výzkum, vývoj a optimalizace fotovoltaických článků a systémů se zaměřením na zvýšení účinnosti, spolehlivosti a zlevnění jejich výroby

Oblast výroby, přenosu, distribuce a užití elektrické energie

 • Aplikovaný výzkum orientovaný na optimalizaci procesů a zařízení v elektroenergetice
 • Optimalizace parametrů výkonových spínacích přístrojů v oblasti zhášecích systémů včetně diagnostiky zhášecího procesu
 • Optimalizace zařízení pro rozvod elektrické energie z obnovitelných zdrojů a SmartGrids
 • Kvalita elektrické energie a EMC v napájecích systémech
 • Zvyšování účinnosti elektrických zařízení sloužících pro osvětlení, vytápění a chlazení
 • Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti napájecích systémů

Speciální přístrojové vybavení:

 • 2D rozmítání GVS012
 • Impedanční analyzátor Agilent 4294A
 • Intenzitní sonda GRAS 50Al
 • Interferometr Polytec CLV-2534
 • Referenční akcelerometr Endevco 2270
 • Referenční mikrofon GRAS 40AU
 • Zesilovač B&K Typ 2732
 • Programovatelný lineární zdroj Pacific Power AMX108
 • Programovatelný výkonový třífázový zdroj California Instruments CI 15003iX
 • Tester EMC Partner TRA2000IN6
 • Wattmetr a analyzátor ZES ZIMMER LMG500
 • Wattmetr a analyzátor ZES ZIMMER LMG95
 • Přijímač vysokofrekvenčního rušení PMM 9010
 • Analyzátor sítě a měřič kvality elektrické energie BK-ELCOM ENA 500.22
 • Univerzální záznamník YOKOGAWA DL850
 • Měřící a řídící platforma National Instruments PXI
 • Převodníky proudu a napětí
FaLang translation system by Faboba