Fakulty


Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů


Centrum SIX se soustřeďuje na výzkum komunikačních a informačních systémů a jejich komponentů, provozovaných v perspektivních kmitočtových pásmech.

Důraz je kladen na hardwarová řešení systémů, na problematiku komunikačních a řídicích protokolů, zabezpečení přenášené informace, odpovídající síťové technologie. Pozornost je věnována technikám, které umožní věrně a ve vysokém rozlišení prezentovat přenášenou informaci uživateli. Na důležitosti nabývá interaktivita rozhraní mezi člověkem a zařízením.

Centrum SIX je rozčleněno do pěti následujících programů:
1. Mikrovlnné technologie
2. Bezdrátové technologie
3. Konvergované systémy
4. Multimediální systémy
5. Senzorické systémy

Co nabízíme:

 • Program mikrovlnných technologií
 • Numerické modelování mikrovlnných antén, obvodů a komponentů bezdrátového komunikačního řetězce komerčními programy (ANSOFT, COMSOL, CST) i vlastními programy (metoda integrálních rovnic, metoda konečných prvků)
 • Optimalizace antén, filtrů a obvodů konvenčními metodami i vlastními postupy multikriteriální globální optimalizace
 • Vývoj planárních, drátových a polovodičových antén
 • Vývoj antén pro automobily, systémy rádiové identifikace (RFID) a speciální komunikační služby
 • Měření obvodů a antén do kmitočtu 110 GHz
 • Předcertifikační měření EMC
 • Metody bezfázových měření anténních struktur v blízkém poli


Program bezdrátových technologií

 • Testování kvalitativních parametrů spojů a doporučení pro instalaci v oblasti optické, resp. hybridní bezkabelové komunikace
 • Ohodnocení statistických parametrů atmosféry pro vybranou lokalitu a stanovení dostupnosti daného spoje umístěného ve vybrané lokalitě
 • Měření kvality mobilních sítí různých operátorů
 • Analýza problematických míst sítě
 • Měření interference mezi mobilními sítěmi a sítí DVB-T
 • Mobilní a satelitní digitální televize DVB-H/SH
 • Dostupnost a kvalita obrazu, zvuku a služeb DVB/DAB/DMB
 • Měření pokrytí signálem a interferencí ve vysílacích sítích DVB/DAB/DMB
 • Řešení mikrovlnných radioreleových spojů pro vysokorychlostní datovou komunikaci
 • Vývoj a realizace modemů pro vzdálenou komunikaci se senzory v protokolu HART se standardem BELL 202
 • Vývoj a realizace radiomodemů pro přenos telemetrie s protokolem DMB
 • Návrh koncepce zařízení, schématu zapojení, desek plošných spojů, zajištění výroby (PCB, osazení), návrh a realizace mechanické konstrukce, testování (funkčnost, parametry, EMC)
 • Napájecí zdroje; návrh zdroje (schéma, PCB), oživení a testování zdrojů


Program konvergovaných systémů

 • Ověřování chování nových algoritmů a protokolů pro datové sítě v simulačním prostředí OPNET Modeler. Monitorování a analýza provozu v datových sítích
 • Návrh a realizace hardwaru a softwaru účastnických koncových zařízení (telefonních přístrojů, aj.)
 • Nabízíme zakázkový vývoj síťových multimediálních aplikací pro různé cílové platformy
 • Řešení kryptografického zabezpečení komunikačních a informačních systémů, datových sítí a ochrana dat, zabezpečení elektronických archivů, přístupové systémy
 • Návrh a implementace AAA systémů (Authentication Autorization and Accouting), analýza a návrh kryptografických protokolů, návrh systémů anonymní autentizace
 • Vývoj unikátních měřicích elektronických přístrojů
 • Vývoj zařízení pro zdravotnictví, přenos a zpracování dat z medicínských zařízení
 • Návrh, modelování, konstrukce a měření analogových elektronických obvodů s důrazem na vysoké frekvence, nízký šum a nízkou spotřebu
 • Návrh číslicově řízených obvodů (komunikace s převodníky, ovládání číslicově řízených snímačů signálů, ovládání krokových motorů)


Program multimediálních systémů:

 • Návrh algoritmů pro přenos a zpracování zvukových a obrazových signálů a vývoj jeho jednotlivých částí
 • Vývoj algoritmů pro kompresi zvukových a obrazových signálů podle standardů MPEG a JPEG, stanovení kvality komprimovaných signálů podle doporučení ITU-T P.862, P.563 apod.
 • Vývoj algoritmů pro rozpoznání pohlaví a věku mluvčího z parametrů řečového signálu
 • Vývoj algoritmů pro automatickou analýzu emocionálních stavů člověka z audiovizuálních dat
 • Vývoj algoritmů pro automatickou diagnostiku neurologických poruch, např. Parkinsonovy nemoci z parametrů řečového signálu
 • Vývoj algoritmů pro automatickou detekci logopedických vad z parametrů řečového signálu a pomoc při nácviku jejich odstranění
 • Měření akustických vlastností prostorů a objektivních vlastností hodnocení jejich kvality pomocí simulátoru hlavy a torza
 • Měření hluků zařízení a hluků v prostředí, bezkontaktní měření pomocí laseru, post-processing a analýza změřených dat
 • Návrh a konstrukce analogových a digitálních zvukových rozhraní pro systémy zpracování zvukových signálů
 • Měření charakteristik elektroakustických měničů, reproduktorových soustav, systémů ozvučení atd. v bezodrazové komoře
 • Vývoj, konstrukce a experimentální ověření zakázkových systémů pro vícekanálové zpracování zvukových signálů v reálném čase
 • Vývoj software pro dálkové řízení těchto systémů pomocí Internetu


Program senzorických systémů:

 • Vývoj mikrosenzorů na bázi polovodivých oxidů kovů pro detekci plynů
 • Vývoj mikromechanizovaných systémů pro senzory
 • Vývoj systémů nanoelektrod pro různé aplikace
 • Vývoj nanostrukturovaných povrchů se zlepšenými vlastnostmi jako např.
 • pravidelná struktura, zvýšení plochy, hydrofobní povrchy, nanovlákna
 • Návrh a převod diskrétního řešení v podobě zákaznického integrovaného obvodu
 • Zaměření na senzorické aplikace a digitalizaci signálů
 • Modelování a simulace systémů na tranzistorové úrovni v prostředí CADENCE
 • Lokalizace senzorů v bezdrátových senzorových sítích bez použití GPS
 • Lokalizace stanic v IP sítích bez použití GPS
 • Lokální optoelektronická charakterizace materiálů, součástek nebo součástek s nanostrukturami a to s příčným rozlišením lepším jak 250 nm

Reference:

 • AVX Czech Republic s.r.o.
 • C-com Ltd.
 • DISK Multimedia s.r.o.
 • ERA a.s.
 • Evektor, spol. s r. o.
 • G.L.Electronic s.r.o.
 • Miracle Group, spol. s r.o.
 • Optokon, a.s.
 • RADANAL s.r.o.
 • RETIA, a.s
 • TESLA Holding a.s.
 • T-Mobile Czech Republic a.s.
 • emv GmbH
FaLang translation system by Faboba