Fakulty


Ústav fyzikální a spotřební chemie


Ústav se zaměřuje především na problematiku fyzikální chemie koloidních a makromolekulárních soustav, fotochemie, plazmové chemie a fyziky a počítačových aplikací v chemii, chemické technologii a fyzice.

Co nabízíme:

 • Charakterizace fluorescenčních a fosforescenčních materiálů a možností jejich aplikací
 • Kalibrace a profilace zobrazovacích zařízení a tiskáren
 • Fotometrická měření
 • Hodnocení světlostálosti
 • Hodnocení kvality zobrazovacích soustav
 • Měření viskozity a reologických vlastností
 • Měření hustoty kapalin
 • Měření povrchového a mezifázového napětí kapalin
 • Měření a interpretace fluorescenčních, infračervených, ultrafialových spekter a spekter ve viditelné oblasti
 • Depozice tenkých vrstev a pokovování vakuovým napařováním
 • Testování plynových senzorů a senzorických vlastností látek
 • Měření tepelných parametrů materiálů
 • Termická analýza zejména tuhých, případně kapalných vzorků
 • Stanovení difúzních koeficientů v měkkých tuhých látkách (gely) a při transportu přes membránu
 • Charakterizace optických parametrů materiálů - absorpce, transparentnost, index lomu, fluorescence, pulzní odezvy, aj.
 • Charakterizace elektrických parametrů materiálů - vodivost, impedanční analýza, dielektrické vlastnosti, transport náboje, aj.
 • Aplikace organických polovodičů v elektronice, fotovoltaice a optice

Vybavení:

 • Spektrometry UV/VIS, IČ, fluorescence
 • Ultrazvukový spektrální kolorimetr
 • Zařízení pro urychlené světelné a tepelné stárnutí
 • Reometr a viskozimetr
 • Termická analýza (DSC, TG)
 • Tenziometrie
 • NdYAG pulsní laser EKSPLA
 • Termokamera

Reference:

 • Výzkumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, pracoviště Prešov, Banská Bystrica (huminové látky)
 • CPN s.r.o. Dolní Dobrouč (kyselina hyaluronová a její deriváty)
 • Universita di Napoli Federico II, Itálie (Socrates/Erasmus, huminové látky)
 • University of Turku, Finsko (Socrates/Erasmus, huminové látky)
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, oddělení elektronových jevů, Praha
FaLang translation system by Faboba