Fakulty


Centrum materiálového výzkumu: nanobiotechnologie


Zabýváme se výzkumem biokoloidních systémů pro využití v oblasti medicíny, farmacie, kosmetiky, vývojem nových materiálů, konstrukcí modulů, jako jsou např. organické fotovoltaické panely.

CMV nabízí možnosti spolupráce v mnoha oblastech aplikované fyzikální chemie a biochemie. Zaměřujeme se na výzkum biokoloidních systémů pro využití v oblasti medicíny, farmacie, kosmetiky a pro porozumění životnímu prostředí, řešíme problematiku biotechnologické produkce, analýzy, charakterizace a aplikace různých typů biomolekul a biomateriálů a vyvíjíme transportní systémy pro vybrané biologicky aktivní molekuly. Dále se zabýváme vývojem nových materiálů, konstrukcí modulů, jako jsou např. organické fotovoltaické panely, a jejich charakterizací. 

 Co nabízíme:

 • Komplexní charakterizace koloidních systémů a biomateriálů
 • Výzkum a vývoj nosičů biologicky aktivních látek pro aplikace v medicíně, kosmetice a biopolymerních materiálů pro regenerativní medicínu
 • Výzkum a vývoj hydrogelů pro farmaceutické, kosmetické a environmentální aplikace
 • Charakterizace optických parametrů materiálů (absorpce, transparentnost, index lomu, fluorescence, pulzní odezvy aj.)
 • Charakterizace elektrických a elektrochemických parametrů materiálů (vodivost, impedanční analýza, dielektrické vlastnosti, transport náboje)
 • Aplikace materiálů v oblasti organické elektroniky a fotoniky (organické solární články, elektroluminiscenční diody a displeje, apod.)
 • Technologie pro depozice multivrstvých organických struktur (čisté prostory, glove boxy, tiskové a sprejové technologie, elektroforéza, mikrodispérzní tisk)
 • Stanovení transportních charakteristik materiálů (difúzní koeficienty, propustnost fólií a membrán)
 • Měření tepelných parametrů materiálů, testování stability
 • Měření tokových vlastností koloidních systémů
 • Analýza vitamínů, provitamínů a antioxidantů v různých materiálech
 • Analýza genotoxického a antimutagenního účinku různých látek a materiálů
 • Identifikace kvasinek a plísní pomocí speciálních elektroforetických metod
 • Purifikace a charakterizace proteinů
 • Poradenství v oblasti organické elektroniky a fotoniky
 • Vývoj a modifikace nových funkčních materiálů
 • Příprava a charakterizace organických polovodičů a tenkých vrstev

Vybavení:

 • Široká škála spektrofotometrů s příslušenstvím (UV/VIS, FTIR, vláknové optické sondy)
 • Vybavení pro stanovení velikosti, náboje částic a stability koloidních systémů (DLS, disperzní analyzátor)
 • Systémy pro měření stacionární i časově rozlišené fluorescence včetně příslušenství pro určení absolutního kvantového výtěžku
 • Ultrazvukové spektrometry s vysokým rozlišením
 • Přístroje pro termickou analýzu a kalorimetrii (DSC, TG, modulární mikrokalorimetr)
 • Přístroje pro měření základních materiálových veličin (reometr, viskozimetr, denzitometr, tenziometry)
 • Vybavení pro stanovení difúzních koeficientů v polotuhých materiálech (gelech) a pro měření propustnosti membrán
 • Kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí (HPLC/PDA/ESI-MS)
 • ELISA reader, nanofotometr
 • Ultrazvukový homogenizátor/dispergátor
 • Průtokový cytometr, lyofilizátor
 • Laboratorní fermentor
 • Solární simulátor třídy AAA dle norem ASTM 927-91a IEC 904-9 pro komplexní charakterizaci fotovoltaických zařízení
 • Elipsometr pro mapování optického profilu tenkých vrstev
 • Zařízení pro komplexní charakterizaci optických vlastností (luminiscence a další optické jevy a parametry s vysokým časovým rozlišením v řádech nanosekund)
 • Zařízení pro komplexní charakterizaci elektrických a dielektrických vlastností (vodivost a povrchová vodivost, impedance, fotovoltaika, elektroluminiscence)
 • CLEAN ROOM: čisté prostory, izolátory, gloveboxy s inertní atmosférou

Reference:

 • Contipro Biotech s.r.o.
 • Nanomedic, a.s.
 • Amagro, s.r.o.
 • Centrum Organické Chemie s.r.o.
 • Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
 • GENERI BIOTECH s.r.o.
 • CETEMMSA (Španělsko)
 • FIAT Research Centre (Itálie)
 • CENTRUM
FaLang translation system by Faboba