Fakulty


Centrum materiálového výzkumu: anorganika


Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti anorganických pojiv, skla, keramiky, kovů a koroze. Zaměřujeme se na aplikace v průmyslových výrobách, úpravy technologií, návrhy nových materiálů a postupů a jejich zavádění do praxe.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti anorganických pojiv, skla, keramiky, kovů a koroze. Nabízíme možnosti spolupráce v mnoha oblastech materiálového inženýrství, jako jsou běžné a speciální maltoviny, technická, inženýrská a žáruvzdorná keramika, kompozitní materiály, kovy slitiny, a jejich koroze. Tyto materiály testujeme, vyvíjíme nebo cíleně modifikujeme jejich vlastnosti. Zaměřujeme se na aplikace v průmyslových výrobách, úpravy technologií, návrhy nových materiálů a postupů a jejich zavádění do praxe.

Co nabízíme:

 • Testování a vývoj anorganických pojiv, stavebních materiálů, keramiky
 • Využívání druhotných průmyslových surovin v anorganických technologiích
 • Chemické a mikrostrukturní chemické analýzy anorganických materiálů
 • Fázové analýzy materiálů za teplot do 1500 °C a relativní vlhkosti do 99 %
 • Strukturní analýzy s rozlišením 0,8 nm s prvkovou a fázovou mikrosondou
 • Stanovení distribuce velikosti částic od 1 nm do 3 mm
 • Testování trvanlivosti a chemické a teplotní odolnosti anorganických materiálů
 • Testování složení a struktury kovů a slitin
 • Charakterizace a stanovení příčin koroze kovů a slitin
 • Řízené procesy výpalu do teplot až 1 700 °C
 • Měření reologických vlastností
 • Stanovení měrného povrchu a porozity
 • Stanovení objemových změn (Le Chatelier, Kallauner-Rosa, Graf-Kaufman)
 • Dilatometrie a mechanické vlastnosti materiálů až do 2 400 °C
 • Termogravimetrické analýzy a analýzou plynů do 1 500 °C
 • Odborná školení v oblasti zpracování, hodnocení vlastností a stability anorganických materiálů pro firemní účely

Vybavení:

 • Rentgenový fotoelektronový spektrometr
 • Rentgenový energodisperzní polarizační spektometr
 • Rentgenový difraktometr s vysokoteplotní (1 500 °C)a vlhkostní komorou, SAX5 a tomografem
 • TG – DTA s analýzou odcházejících plynů (EGA) do 1 500 °C
 • SEM mikroskopie (EDX, WDX, EBSD analyzátory) s iontovou leštičkou
 • FT-IR Raman mikroskop s vysokoteplotním stolkem do 1 500 °C
 • Laserový analyzátor velikosti částic
 • Žárový mikroskop (do 1 75 0 °C)
 • Vysokoteplotní dilatometr + DTA + TGA + TMA do 2 400 °C
 • Blaine, BET – měření měrného povrchu, porozimetrie
 • Reometr
 • Mikrotvrdoměr
 • Světelný mikroskop s vysokoteplotním stolkem
 • Isotermický a semiadiabatický kalorimetr
 • Testovací lisy pro mechanické vlastnosti
 • Univerzální tahové zařízení
 • Instrumentované rázové kladivo
 • Pece až do 1 700 °C i s řízenou atmosférou
 • Mlecí a třídící zařízení
 • Zrací komory s řízenou teplotou a NaCl korozní komora
centrum-materialoveho-vyzkumu-anorganika-fakulta-chemicka-vut-brno-1centrum-materialoveho-vyzkumu-anorganika-fakulta-chemicka-vut-brno-2centrum-materialoveho-vyzkumu-anorganika-fakulta-chemicka-vut-brno-3

Reference:

 • Unipetrol Litvínov, s.r.o.
 • CPN, spol. s r.o.
 • XELLA CZ, s.r.o.
 • Saint – Gobain Isover CZ, s.r.o.
 • Vápenka Vitošov, s.r.o.
 • P-D Refractories CZ, a.s.
 • Fortemix, s.r.o.
 • ŽPSV, a.s.
 • Slévárna Kuřim a.s.
 • Carmeuse Czech Republic, s.r.o.
 • Kovoprojekta Brno, a.s.
 • Cembrit, a.s.
 • LB cemix, a.s.
 • Považská cementáreň Ladce, a.s.
 • Heidelberg Cement Technology Centre
FaLang translation system by Faboba