Fakulty


Ústav chemie potravin a biotechnologií


Hlavní oblasti výzkumu jsou analytika potravin s využitím instrumentálních metod, genetické inženýrství, biotechnologické a mikrobiologické aplikace, kontrola a senzorické hodnocení potravin. Nabídka spolupráce v oblasti analýzy potravin a biotechnologií.

Analýza potravin:

Pro instrumentální analýzy potravin a potravinářských surovin lze využít tyto přístrojové techniky:

 • Plynovou chromatografii - analýzy těkavých látek (zejména analýzy mastných kyselin a některých vonných, aromatických složek)
 • Kapalinovou chromatografii – analýzy tepelně labilních látek jako jsou např. vitaminy, aditivní látky přidávané do potravin, apod.
 • Kapilární elektroforézu – analýzy iontových sloučenin, např. obsah iontů v minerální vodě nebo v iontových nápojích, obsah aminokyselin ve výživě pro sportovce apod.
 • Plošnou elektroforézu na gelu – analýzy bílkovin
 • Elementární analýzu – prvkové složení jakékoli potravinářské matrice

Poradenství pro potravináře:

 • Výživa a nutraceutika
 • Senzorická analýza potravin

Biotechnologie

Nabídka možnosti spolupráce v oblasti biotechnologií

Odborné poradenství v oblasti řízení biotechnologických procesů při: 

 • Odstraňování tuků z odpadních vod na báze lipolytických mikroorganizmů
 • Výrobě bioplynu monitorování enzymového profilu v biomase v průběhu fermentace

Monitorování mikroorganizmů pomocí PCR v potravinářských výrobcích a potravinových doplňcích:

 • Identifikace přítomných probiotických kultur důkaz živých probiotických kultur v potravinách
 • Identifikace kvasinek a bakterií při výrobě biovína

Možnosti kultivace ve fermentoru (o objemu max. dvou litrů):

 • Příprava biomasy, primárních a sekundárních metabolitů.
FaLang translation system by Faboba