Fakulty


Plazmochemická laboratoř


Zabýváme se generací, diagnostikou a aplikacemi plazmatu v plynných směsích i kapalinách, za atmosférického i sníženého tlaku.

Skupina plazmochemie se zaměřuje na problematiku generace různých druhů plazmatu včetně jejich diagnostiky a potenciálních aplikací. Jsme schopni zkonstruovat vhodné plazmatické zařízení, charakterizovat jeho vlastnosti a otestovat jeho využitelnost pro řešení zadaného problému. Cílovými aplikacemi jsou zejména povrchové úpravy materiálů včetně vyhodnocení jejich dopadu na nové vlastnosti a chemické procesy v plynech i kapalinách.

Co nabízíme:

 • Konstrukce plazmatických reaktorů na klíč
 • Diagnostika a charakterizace plazmochemických procesů
 • Vyhodnocení emisních spekter
 • Povrchové úpravy materiálů (polymery, textilie, přírodní vlákna) s cílem zlepšit jeho hydrofilitu, adhezi, potisknutelnost, lepivost
 • Měření povrchových vlastností (metoda kontaktního úhlu před a po opracování povrchu
 • Analýza morfologie povrchu s využitím mikroskopů (AFM, konfokální LCSM)
 • Testování adheze na opracovaných materiálech (PeelTest, PullOut Test, ScratchTest, pevnost lepeného spoje)
 • Depozice tenkých vrstev
 • Redukce a odstraňování koroze v plazmatu
 • Opracování ozónem
 • Rozklady látek plazmatem v plynné i kapalné fázi včetně jejich analýzy
 • Sterilizace plazmatem
 • Simulace kinetických procesů v plazmatu

Vybavení:

 • Spektrometr pro optickou emisní spektroskopii (OES) (Jobin Yvon TRIAX 550)
 • Přenosný spektrometr pro OES (Ocean Optics) UV-VIS spektrometr pro roztokovou analýzu
 • Osciloskop Tektronix a vysokonapěťové sondy s dělením 1:1000, 1:100, 1:10
 • Testo 350 – analyzátor nízkomolekulárních plynů
 • Přístroje pro měření fyzikálních veličin – pH, vodivost, teplota
 • Ozonizátor (Lifetech)
 • Plazmatické aparatury (reaktory) pro: dohasínající plazma, radiofrekvenční doutnavý výboj, dielektrický povrchový a objemový výboj, klouzavý výboj (GlidArc), iafragmový výboj v kapalinách
 • Aparatura pro depozice tenkých vrstev
 • Zdroje vysokého napětí: stejnosměrné, vysokofrekveční (radiofrekvenční, audiofrekvenční), mikrovlnné
 • Zařízení pro měření kontaktního úhlu: SeeSystem, OCA
 • Konfokální mikroskop (LCSM)
 • Testovací zařízení adhezních vlastností (Peel Test, PullOut Test, pevnost lepeného spoje)
 • Mikroskopie atomárních sil (AFM)
 • In-situ elipsometrie
 • Počítadlo kolonií mikrobiálních vzorků
FaLang translation system by Faboba