Skupina vědců z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vyvinula nový postup přípravy hydrogelu, který obsahuje nanokontejnery schopné nést různé typy léčivých látek. Inovativní postup umožňuje sterilní přípravu a až 100% inkorporaci aktivních látek.


Jakkoliv jsou beton a jeho významná složka cement materiály veskrze tradiční, stále lze jejich vlastnosti vylepšovat.


Cihlářské zboží je vnímáno jako technická záležitost, ale jeho výchozí suroviny jsou přírodní. Na snížení vlivu jejich nedokonalostí na konečný produkt se zaměřili vědci z VUT v Brně.


Nový materiál s atributy geopolymeru vynalezli vědci z Fakulty chemické, Vysokého učení technického v Brně.


Vědci z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vynalezli nový postup zpracování suroviny pro výrobu stavebních hmot. Jejich metoda je energeticky úspornější a znamená také snížení zátěže životního prostředí.


Nové složení hořákové hlavy nalezli vědci z Fakulty chemické VUT v Brně. Jedná se o materiálové řešení části hořáku, která je při použití v praxi vystavena jednak vysokým teplotám a dále i vlivu působení různých látek, při spalování.