Uživatelská rozhraní

Uživatelská rozhraní

21. 06. 2018

Výzkumná skupina robotiky na Fakultě informačních technologií Robo@FIT
Uživatelská rozhraní bývají přehlíženou částí produktů a pokládají se za jakousi samozřejmost. V praxi jim však je věnována velká pozornost a procházejí náročným testováním, aby byly co možná nejvíce přizpůsobeny cílové skupině, pro kterou je výrobek určen.

Často je to právě uživatelské rozhraní, které rozhodne o úspěchu produktu na trhu. Uživatelská rozhraní mohou být jednoduchá, ale i velmi komplikovaná. Například kokpity letadel, velíny elektráren apod.

Výzkum v této oblasti na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně probíhá v několika rovinách. V oblasti virtuální reality je snahou podpořit vývoj nových produktů, aby si výrobci mohli ověřit funkčnost svých návrhů ještě v době před spuštěním výroby prototypů. To výrazně zlevňuje vývoj a uplatnění nachází třeba v automobilovém průmyslu.

Oblast rozšířené reality otevřely dnes již upozaděné Google Glass. Současné aplikace nemíří přímo na masivní užití lidmi v rámci Smart Cities a chytré společnosti, ale zaměřují se spíše na průmysl. Své zákazníky tato technologie najde například při servisu složitých zařízení, kde může technikovi poskytovat podporu automatickým rozpoznáváním součástí a návodem, jak postupovat, nebo mu umožní online konzultaci s živým expertem na druhém konci světa, který by jinak musel kvůli servisnímu zásahu přiletět.

Nasazení brýlí pro rozšířenou realitu v průmyslu může být komplikované, jelikož je pracovník závislý na dalším externím zařízení, které musí nosit při sobě. Proto se výzkumné skupiny zabývají také metodami jak rozšířenou realitu promítnout do prostoru továren bez nutnosti nosit další zařízení a hlavně jak zajistit interaktivitu promítnutých prvků, aby pomocí nich mohl uživatel obsluhovat výrobu.

V neposlední řadě se výzkum zaměřuje na uživatelské rozhraní „člověk – stroj (robot)“. V rámci robotizace průmyslu je snahou nahradit člověka při rutinních opakovaných výrobních operacích roboty. Naprogramovat takového robota i pro velmi jednoduchou činnost je velmi sofistikovaná práce, která vyžaduje nemalé úsilí vzdělaných expertů. Cílem výzkumu je najít uživatelské rozhraní, které umožní robotům snadno vysvětlit, co mají dělat, aby programování těchto robotů nevyžadovalo přítomnost experta zaměřeného na robotiku, ale aby ji zvládnul i mistr ve výrobě.

Uživatelská rozhraní jsou oborem, kterému se věnuje velká pozornost, i když bývají často brány jako samozřejmost a vůbec se neví, jak komplikovaně vznikají. Výzkum v této oblasti zpřístupňuje složitá technická zařízení svým uživatelům.

sadovsky

Ing. Petr Sadovský, Ph. D.

Fakulta informačních technologií


FaLang translation system by Faboba