VUT v Brně si rozšířilo své portfolio duševního vlastnictví o čínský patent

VUT v Brně si rozšířilo své portfolio duševního vlastnictví o čínský patent


Podat mezinárodní patentovou přihlášku není tak složité, ale dotáhnout patentové řízení až do zdárného konce, to vyžaduje spoustu trpělivosti, komunikace s patentovými kancelářemi a v neposlední řadě také sponzora, jste-li výzkumná organizace. VUT v Brně se ve spolupráci se společností TESCAN ORSAY HOLDING a.s. podařilo překonat všechny nástrahy patentového řízení a připsat si na své konto další úspěch na poli zahraniční patentové ochrany – udělený čínský patent.

 Na samém počátku stál výzkumný tým prof. Chmelíka z Fakulty strojního inženýrství, který vyvinul nový mikroskop. Na jeho právní ochranu byly v roce 2010 podány přihlášky užitného vzoru a patentu. Tento mikroskop je natolik komerčně zajímavý, že si Tescan koupil licenci na využití dané technologie. Následně se VUT v Brně společně s Tescanem v roce 2011 rozhodlo podat několik mezinárodních patentových přihlášek pro ochranu technologie ve strategických vyspělých zemích.

Po mnohdy zdlouhavém řízení a připomínkování začaly z patentových úřadů chodit dobré zprávy. Ještě v roce 2011 došlo k zápisu užitného vzoru v ČR a udělení českého patentu. Poté následovalo kladné ukončení řízení u patentu evropského, patentu v USA a také u euroasijského patentu. Úspěšná zahraniční řízení byla završena získáním japonského patentu v roce 2014 a letos konečně i patentu čínského uděleného 10. 2. 2016.

IMAG2505male

Zdroj obrázků: Archív autora


FaLang translation system by Faboba