Jednoduchost avantgardního uměleckého směru, stylová čistota a praktičnost skandinávského designu. To byly výchozí předpoklady při tvorbě unikátního konceptu stolní lampy. Při druhém podobném projektu to naopak byla inspirace nejnovějšími hi-tech trendy.


Že lze zásadním způsobem pozměnit design tak vysoce účelových zařízení, jakými jsou průmyslové stroje, prokázali zaměstnanci a studenti Ústavu konstruování z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.


Zřejmě každý zodpovědný řidič si uvědomuje důležitost správného fungování tlumičů odpružení svého vozidla. Dosavadní metody technické diagnostiky ovšem nejsou jednoduché. U mnoha metod je potřeba použití složitých a drahých přístrojů. Proto i zde se začíná využívat nových a modernějších metod, které jsou mnohem efektivnější, jednodušší a navíc často levnější. 


Při své práci často slýchávám dotaz „Jak může určitá společnost spolupracovat s VUT v Brně?“ Postupně tak odhaluji, že je u nás spousta firem, které netuší, že s univerzitou se dá spolupracovat i jinak, než jen vypsáním závěrečné práce pro studenty. Přístup k vědě se na univerzitě stále vyvíjí a je ovlivněn i dotacemi z Evropské unie. Právě tyto dotace nám pomohly dovybavit laboratoře a zřídit nová výzkumná centra. 


Zaměstnanci a studenti Ústavu konstruování Vysokého učení technického v Brně vytvořili nový design dvou typů skenerů. Zároveň přitom vylepšili i některé z jejich vlastností.


Kluzná ložiska se obecně vyznačují jednoduchou konstrukcí, malými provozními vibracemi a nízkým hlukem. V současné technické praxi se však ukazuje, že ne vždy jsou předpoklady o nízkých provozních vibracích a hluku naplněny.