stanice

Hlučné kluzné uložení? To není oxymóron!


Kluzná ložiska se obecně vyznačují jednoduchou konstrukcí, malými provozními vibracemi a nízkým hlukem. V současné technické praxi se však ukazuje, že ne vždy jsou předpoklady o nízkých provozních vibracích a hluku naplněny.

Do vývoje testovacího zařízení a metodiky, které umožní nežádoucím jevům v oblasti aplikace kluzných ložisek předcházet již ve fázi konstrukce, se proto pustili vědci z VUT v Brně.

V konstrukční praxi je často výhodné použít kluzné uložení namísto ložiska s valivými elementy. Kluzné uložení je obvykle menší, jednodušší s přesnějším chodem bez vibrací a proto i tišší. Zároveň je však kluzné uložení citlivé na provozní podmínky, ve kterých pracuje. Problémy nastávají zejména u kluzných uložení s relativně malým statickým nebo časově proměnlivým zatížením, nízkými provozními otáčkami a pracujících v režimu tzv. mezného mazání. U takových ložisek dochází nevyhnutelně ke kontaktům kluzných ploch za provozu. Působením vnějších vlivů (vibrace soustrojí, provozní otáčky soustrojí) může dojít k významnému nárůstu nežádoucích kontaktů mezi kluznými plochami ložiska a tím i k významnému nárůstu vibrací a hluku uložení a následně i celého soustrojí.

Akademičtí pracovníci FSI VUT v Brně přišli s novou metodou testování kluzných uložení a analýzy měřených dat. Vynález si klade za cíl měření statických i dynamických parametrů kluzného uložení při laboratorní simulaci reálných provozních podmínek. Následně se aplikuje unikátní způsob vyhodnocení měřených dat, který umožňuje popsat míru nestability chodu kluzného uložení. Na závěr lze na základě výsledků analýzy posoudit příčiny nestability uložení, a zda hrozí zvýšené provozní vibrace a hlučnost zkoumaného uložení.

Ve spolupráci s CTT VUT získal tento nový způsob testování ochranu užitným vzorem a patentem. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zdroj foto: autor


FaLang translation system by Faboba