Design pro tovární haly

Design pro tovární haly

12. 06. 2015

Že lze zásadním způsobem pozměnit design tak vysoce účelových zařízení, jakými jsou průmyslové stroje, prokázali zaměstnanci a studenti Ústavu konstruování z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

 Již pohled na dva úvodní obrázky ukazuje, jakým směrem se tým Ústavu konstruování VUT v Brně (Ing. Richard Sovják, doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD., Ing. Eva Fridrichová) pustil při tvorbě designu radiální vrtačky. Ten je budován na myšlence odstranění tradičního způsobu obrábění a to pohybu celého ramene pomocí gravitace. Koncept vrtačky je nadčasový s unikátním tvarovým i kompozičním přístupem.

vrtacka web02

Obr. 1: Design radiální vrtačky – technické pohledy 

Při návrhu tohoto designu byly samozřejmě zohledněny všechny požadavky na bezpečnost práce i na technické parametry stroje. Koncept vedle unikátního vzhledu obsahuje i řadu dalších klíčových detailů:

 • kompletní obal nosného rámu vrtačky překrývající všechny její funkční části
 • možnost využití na stlačený vzduch nebo kompletně na elektřinu
 • zabudované skříňky na nástroje s otvírání metodou PUSH
 • pod základní deskou umístěna nádoba pro chladicí kapalinu s čerpadlem
 • ovládání pomoci dotykové obrazovky ve vrtací hlavě s možností jeho polohování dle ergonomie
 • kontrola tloušťky a ustavení materiálu pomocí laseru
 • snímání vrtání pomocí dvou kamer a optické bezpečnostní zóny proti zranění
 • řízení výkonu motoru pomocí snímání otáček
 • integrované LED osvětlení ve vrtací hlavě
 • indikace stavu vrtání v hlavě vrtačky
 • netradiční řešení vrtací hlavy a její posuv v horizontální a posun vrtacího motoru ve vertikálním směru
 • dostatečná tuhost nosné konstrukce vrtačky

Návrh je registrován Úřadem průmyslového vlastnictví jako průmyslový vzor – podrobnosti zde.

Podobná myšlenka stála za zrodem designu krytu obráběcího stroje, tedy dalšího průmyslového zařízení, které je dnes ve valné většině vyráběno výhradně na základě technických a bezpečnostních požadavků.

stroj web01

Obr. 2: Design krytu obráběcího stroje

Po designové stránce přináší zejména sofistikovanější řešení kapotáže samotného obráběcího stroje. Velký důraz je kladen na to, aby stroj vzbuzoval důvěru, nepůsobil masivně a jeho vzhled byl zárukou kvality a bezpečnosti. Unikátnost tvarového řešení je budována několika klíčovými detaily konstrukce obráběcího stroje:

 • kompletní kapotáž obráběcího stroje překrývající všechny její funkční vnitřní části
 • unikátní dělení dveří umožňuje dostatečný vstupní prostor k vlastní obráběcí jednotce
 • ovládací panel koresponduje s celkovým designem stroje, je zapuštěn do roviny dveří
 • zkosení působí dynamickým dojmem a naznačuje směr otevírání dveří 

stroj web02

Obr. 3: Design krytu obráběcího stroje

Popsaný design obráběcího stroje představu zlepšení propojení vzhledu a funkce tohoto průmyslového předmětu. Celý koncept je navržen tak, aby mohl být v současné době realizován pomocí dnes běžně užívaných technologií. Toto pojetí představuje unikátní řešení v dané oblasti výroby. Jeho tvůrci jsou BcA. Markéta Brávková, Ing. Eva Fridrichová a doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. Jejich návrh je chráněn průmyslovým vzorem, jehož detaily jsou zde.

I třetí řešení, jehož autorem je Bc. Jakub Maca ve spolupráci s doc. akad. soch. Ladislavem Křenkem, ArtD. a Ing. Veronikou Sedláčkovou, dává tradičnímu stroji moderní vzhled techniky 21. století. Návrh designu pásové pily tentokrát nemíří jen do továrních hal, ale i do menších dílen řemeslníků a kutilů.

pila 1

Obr. 4: Design pásové pily

Hlavní vizuální prvek, organické tvarování krytu pomocí plynulých hladkých ploch, je doplněn o netradiční pohon pomocí tří hnacích kol, který umožňuje horizontální rozložení konstrukčních prvků. Podstatnými detaily jsou tedy především:

 • hnací jednotka tvořená elektromotorem s přímým pohonem a třemi hnacími koly, která umožňuje horizontální rozložení celé konstrukce a navozuje dojem stability a bezpečnosti
 • organické tvarování krytu, které podtrhuje nejen funkční, ale i estetické kvality přístroje
 • bezpečnostní průzor v boční straně krytu

Výsledkem je přínos jak po stránce estetické, tak ergonomické. Popsaný design je možné aplikovat na různé typy pásových pil, u kterých výrobce sáhl k řešení pomocí tří hnacích kol. Registrovaný průmyslový vzor je k nahlédnutí zde.

pila 2

Obr. 5: Design pásové pily

 Zdroj obrázků: archiv autorů průmyslového vzoru

 


FaLang translation system by Faboba