Nová metoda diagnostiky přináší zvýšení bezpečnosti motocyklistů

Nová metoda diagnostiky přináší zvýšení bezpečnosti motocyklistů

13. 05. 2015

Zřejmě každý zodpovědný řidič si uvědomuje důležitost správného fungování tlumičů odpružení svého vozidla. Dosavadní metody technické diagnostiky ovšem nejsou jednoduché. U mnoha metod je potřeba použití složitých a drahých přístrojů. Proto i zde se začíná využívat nových a modernějších metod, které jsou mnohem efektivnější, jednodušší a navíc často levnější. 

Odpružení nápravy vozidla má dva základní úkoly. Z pohledu bezpečnosti je to dosažení co nejstálejšího styku pneumatiky s vozovkou. Zde vzniklá přítlačná síla je velmi důležitá pro přenos brzdných a hnacích sil z kola na vozovku a tím zajištění maximální řiditelnosti. Z pohledu pohodlí při přejíždění nerovností, odpružení nápravy zabraňuje přenosu vibrací a sil na karoserii a posádku. Zvýšením komfortu se tak výrazně snižuje únava řidiče během delší jízdy. Příslušné konstrukční prvky motocyklu je třeba poměrně precizně nastavit, protože obě funkce jsou ve vzájemném rozporu. S rostoucí měkkostí odpružení se sice zvyšuje komfort, ale snižuje se přítlačná síla a kolo více odskakuje od vozovky. Je tedy zřejmé, že změna stavu tlumičů odpružení způsobená jejich opotřebením, poruchou apod. je faktorem, který významně ovlivňuje bezpečnost a je třeba tento stav sledovat.

V technické praxi se většinou používá kontrola vizuální (poškození, únik provozní náplně apod.) a sluchová (nestandardní fungování). Tyto postupy nelze ovšem dobře kvantifikovat a jsou z odborného hlediska nevyhovující. Navíc se takto může vzniklý problém detekovat pozdě, což může mít výrazný dopad na bezpečnost všech účastníku silničního provozu.

Precizní diagnostika tlumičů vyžaduje testování na speciálním zařízení, kdy se musí tlumič vyjmout z vozidla a umístit do testovacího zařízení. Demontáž a zpětná montáž je pak velmi pracná a v důsledku toho časově i finančně náročná. Ve snaze o řešení této problematiky se objevuje řada nových, tzv. bezdemontážních testovacích metod. Ty jsou ale vyvinuty pro automobily a nejsou příliš vhodné pro použití u motocyklů.

motorka 1

Obrázek 1: Schématické znázornění metody

Problém bezdemontážního testování náprav vyřešil renomovaný vědec z Ústavu konstruování VUT v Brně, doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc., který se problematice diagnostiky tlumení náprav věnuje dlouhodobě a má několik patentů na toto téma. Docent představil nový ověřený způsob bezdemontážního testování útlumových vlastností náprav jednostopých vozidel. Podstata testování je velice jednoduchá a spočívá v analýze dokmitu neodpružených hmot při přejezdu definované překážky malou rychlostí (Obrázek 1, poz. 1). Při přejezdu je zaznamenáván pohyb neodpružené hmoty a z délky dokmitu hmoty je možné určit stav tlumení nápravy. Měření je prováděno čidly umístěnými na přední i zadní nápravě vozidla (2), která jsou propojena s převodníkem, ten je bezdrátově spojen s počítačem vybaveným příslušným softwarem.

Vyvinutá metoda je výrazně časově i nákladově efektivnější, než všechny dosavadní postupy a tím je významným přínosem pro zvýšení bezpečnosti motocyklistů. Metoda je chráněna patentem, příslušné zařízení formou užitného vzoru.

 motorka2

Obrázek 2: Instalace snímače na zadní vidlici

Zdroj úvodního obrázku: stockvault.net

Zdroj obrázků v textu: archiv autora


FaLang translation system by Faboba