Navržený přepravník dřeva s ručním ovládáním patří mezi malé mechanizační prostředky, které se používají pro maloobjemovou těžbu dřeva. Tento přepravník pracuje v těžce přístupném terénu – vyznačuje se dobrou svahovou dostupností a překonáváním překážek.


Prezentační robot ADVEE je účinné reklamní médium, které díky přednastaveným modulům komunikuje se zákazníky interaktivním způsobem.  Robot se umí sám rozhodovat, hovořit se zákazníkem a rozpoznat jejich tváře.


U mazacího systému, kde je jedna nádrž s mazivem a více ploch k mazání, je složité rozdistribuovat mazivo rovnoměrně na všechny mazané plochy. Nové řešení tohoto problému vynalezl na Ústavu konstruování, Fakulty strojního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně prof. Nevrlý. Návrh je založen na kaskádním systému dělení s regulačními prvky.


Řešíte otázku robotického uchopování objektů různých tvarů typu plochých součástí? Pokud chceme přemísťovat objekty pouze jednoho tvaru, pak je to jednoduché – použije se robotické chapadlo nejlépe uchopující tento objekt. Co ale dělat, pokud se tvar objektů mění? Odpověď nabízí inteligentní podtlakové robotické chapadlo z Divize mechatroniky VUT v Brně.


Tepelné stroje pracující na principu Jouleova-Braytonového oběhu se používají především v letectví (proudové motory) a v energetice (turbínové motory) pro pohon generátorů elektrické energie. Spolupráce vědců z VUT v Brně a TnUAD spolu s odborníky z PBS Velká Bíteš vedla k nalezení technického řešení, které přispěje ke zvýšení výkonu a životnosti těchto motorů.


V dnešní době plné kamerových systémů a jiné elektroniky se na městských ulicích hojně vyskytují rozvodové skříně s elektronikou.  Elektronické součástky, mezi které patří např. výkonný procesor umístěný v patici základní desky, produkují teplo, které je nutné odvádět. V opačném případě by mohlo dojít k poškození elektroniky.