Jak se dostat v běžném městě z bodu A do bodu B? Každý, kdo se pokusil tuto otázku řešit osobním automobilem, zná jistě z první ruky problémy s parkováním nebo neustálé dopravní zácpy. To jsou jen některé z problémů současné městské dopravy.


Na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vznikl unikátní design rolby na úpravu ledové plochy. Autor, doktorand z Ústavu konstruování Ing. Róbert Machálek, pracoval na svém návrhu pod odborným vedením akademického sochaře Ladislava Křenka.


Vědci doc. Tomáš Březina, CSc. a Ing. Zdeněk Florian, CSc. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně vyvinuli unikátní zařízení pro mechanické zkoušení funkčních prvků lidského těla a způsob jeho výroby. Zařízení vzniklo na základě spolupráce s aplikační sférou v oblasti medicíny při řešení konkrétních klinických problémů. 


Ve spolupráci s Útvarem transferu technologií, který se postaral o návrh smlouvy a vyřízení všech administrativních náležitostí, se podařilo prodat licenci k software HYPERFIT zájemcům z komerční i akademické sféry. Software si tak našel cestu např. do USA, Kolumbie nebo Německa.


Poštovní schránky používané Českou poštou se vyznačují hranatým kovovým rámem ohraničující oranžovou sklolaminátovou schránkou. Studenti z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně oživili design poštovní schránky a vytvořili její moderní podobu.


Doc. Robert Gepl z Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky a Ing. Pavel Čoupek, student doktorského studijního programu na Ústavu konstruování Vysokého učení technického v Brně spolupracovali na vytvoření komplexního návrhu robota.  Nový mobilní robot má zcela unikátní průmyslový design ve spojení s novou koncepcí podvozku.