„Tepelný výměník je zařízení, které slouží k výměně energie mezi soustavami a objekty o různých parametrech. Příkladem malého tepelného výměníku je radiátor ústředního či etážového topení, který předává teplo z teplovodního nízkotlakého okruhu do prostředí bytu obsahujícího jiné médium, vzduch.“(1)


Skupina vědců z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v čele s Ing. Janem Jedelským, Ph.D., vyvinula realistický model části dýchacího traktu člověka určený ke studiu depozice aerosolu a způsobu jeho výroby.


Tlumiče odpružení automobilů mají limitovanou životnost a zároveň mají rozhodující vliv na jízdní vlastnosti automobilu. Proto je nutná pravidelná kontrola tlumičů odpružení. Na VUT v Brně je znám způsob, jak testovat tlumiče pomocí snímače na samostatném stojánku, který je připojen k běžnému PC bez žádného speciálního převodníku.


Spolupráce Ing. Martina Luxe, Ing. Davida Palouška, Ph.D. a Ing. Jiřího Rosického, CSc. otevřela nové možnosti pro lidi s manuálně nastavitelnou protézou prstu. Tato protéza prstu, která vznikla v rámci diplomové práce a je chráněná užitným vzorem (odkaz), nově umožňuje úchop předmětů s maximálním komfortem pro uživatele.


Svazky dutých organických vláken se užívají jako teplosměnné plochy ve výměnících tepla a jako polopropustné membrány v mikrofiltračních zařízeních. Výměník tepla na bázi dutých vláken umožňuje koncentrovat velkou teplosměnnou plochu v malém objemu.


Jaké jsou výhody tlakového rezervoáru pro jednoplášťový hydraulický tlumič oproti stávajícím technickým řešením? Tlumiče dostupné na trhu se seřizují pouze pomocí ovladačů umístěných na těle tlumícího zařízení nebo externího rezervoáru.