plice

Realistický model části dýchacího traktu člověka


Skupina vědců z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v čele s Ing. Janem Jedelským, Ph.D., vyvinula realistický model části dýchacího traktu člověka určený ke studiu depozice aerosolu a způsobu jeho výroby.

Model zkoumá ukládání aerosolu na vnitřních stěnách dýchacího traktu a pomáhá v procesu léčby osob trpících onemocněním dýchacích cest pomocí inhalovaných aerosolů.

realisticky-model-casti-dychaciho-traktu-cloveka-2Model slouží k vytvoření co nejrealističtější simulace části dýchacího traktu člověka (od hrdla po 7. generaci větvení).

Zahrnuje větvenou vnitřní dutinu se vstupním otvorem pro vstup aerosolu a soustavu výstupních otvorů pro výstup aerosolu. Model sestává ze soustavy rozebíratelných, navzájem spojených částí, které společně vymezující větvenou vnitřní dutinu. Některé části jsou vyrobeny z částečně průhledného či průsvitného materiálu, což je velmi výhodné pro vizuální kontrolu průběhu ukládání aerosolu.

Pomocí experimentálního výzkumu lze pomocí tohoto nového modelu získat unikátní poznatky o transportu a depozici částic v jednotlivých segmentech plic.

Další výhodou je možnost studia charakteristik proudění během dýchacího cyklu – průtoky jednotlivými větvemi, tlakové ztráty na jednotlivých trubicích i v celém modelu.

Vyvinutý model má velký potenciál pro využití v různorodých oblastech aplikační sféry, zejména ve zdravotnickém průmyslu, farmaceutickém průmyslu a vzdělávání. Díky Centru transferu technologií je chráněn patentem.

Představme jednoho z autorů vynálezu:

jan-jedelskyJAN JEDELSKÝ je uznávaným českým odborníkem v experimentální mechanice tekutin.
Od roku 1999 působí na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně jako odborný asistent Odboru termomechaniky a techniky prostředí na Energetickém ústavu. Je autorem mnoha vědeckých článků v českých i mezinárodních odborných časopisech. Podílí se na řadě vědeckých projektů a úspěšná je jeho spolupráce s významnými českými společnostmi.

Jeho vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na studium proudění v jedno a vícefázových soustavách s využitím optických měřících metod; jde zejména o problematiku transportu a depozice částic v dýchacím traktu člověka, dále o výzkum a vývoj atomizačních trysek a také se věnuje studiu proudění vzduchu z ventilačních zařízení. V rámci studia transportu aerosolů probíhá dlouhodobá spolupráce s výzkumnými pracovišti v USA.

Hlavní foto: Leslie Samuel. Interactive-biology.com


FaLang translation system by Faboba