Vědci z Laboratoře přenosu tepla a proudění z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vyvinuli speciální snímače teploty, které jsou vsazeny do lineárního měřícího zařízení.


Pro bezpečnou jízdu v automobilu je důležitý stav tlumiče odpružení. Životnost tlumiče je omezená a vyžaduje pravidelnou kontrolu. Jednou z možností, jak tlumič testovat, je demontáž mimo vozidlo, což je velice nákladné.


Druhy odpadů lze dělit z různých hledisek. Podle legislativy se dělí na nebezpečný a ostatní, podle skupenství hmoty na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Specifickým druhem odpadu jsou odpady z výroby, především strojírenské.


Kdo by neznal situaci, kdy člověk přijede na oblíbené koupaliště, rybník či jezero a místo vody nalezne jen zapáchající zelenožlutou tekutinu? Za hezkých letních dnů se ze sdělovacích prostředků velmi často ozývá varování před koupáním v té či oné vodní nádrži z důvodu výskytu sinic? Vědci z VUT v Brně vyvinuli originální metodu, jak ekologicky zlikvidovat nežádoucí sinice, a aplikovali ji na Brněnskou přehradu.


Sluneční záření se využívá mnoha způsoby, například na vytápění objektů či ohřev vody. Umožňují to solární kolektory, zařízení pohlcující sluneční záření a přeměňující ho na teplo. Solární kolektor funguje na principu zachytávání tepla pod skleněným (nebo jiným průsvitným) krytem v absorbéru, který se následně ohřívá a odevzdává teplo teplonosnému médiu (voda, vzduch, olej apod.).


Kardiostimulátor (pacemaker) je lékařský přístroj sloužící k úpravě srdečního rytmu. Podstatou stimulace je rytmické dráždění srdce elektrickými impulsy, přiváděnými z kardiostimulátoru (zevní zdroj) do srdce pomocí aktivní elektrody.