Inspirace kubismem a skandinávským designem i sledování nejnovějších trendů

Inspirace kubismem a skandinávským designem i sledování nejnovějších trendů

01. 07. 2015

Jednoduchost avantgardního uměleckého směru, stylová čistota a praktičnost skandinávského designu. To byly výchozí předpoklady při tvorbě unikátního konceptu stolní lampy. Při druhém podobném projektu to naopak byla inspirace nejnovějšími hi-tech trendy.

 Přibližně půl století překlenul kolektiv autorů z Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně při své práci na designu stolní lampy. Ve výsledku se prolíná severská designová škola, jejíž počátek se datuje někam do 50. až 60. let minulého století a sami tvůrci přiznávají ovlivnění kubismem, tedy uměleckým směrem zažívajícím svůj vznik a rozmach někdy o padesát let dříve, v prvních dvou dekádách 20. století. Použité technologie jsou ovšem ryze současné – ovládání je dotykové a zdrojem světla jsou LED pásky.

svetla web

Obrázek 1: Design stolní lampy I

Ve výsledku jejich práce je patrná dynamika způsobená jednoduchým členěním jednotlivých dílů lampy, ostře střiženými plochami a výrazným tvarováním podstavce i ramene. Lineární dělení jednotlivých dílů ve spojení s ostrými hranami nenarušuje celkovou vizuální čistotu stolní lampy.

Celý koncept je navržen tak, aby mohl být realizován pomocí dnes běžně užívaných technologií. Tvarové řešení představuje unikátní řešení v oblasti výroby svítidel. Po stránce designu přináší velmi zajímavé dělení a tvarové provedení jednotlivých částí lampy, ve spojení se sofistikovaným řešením ovládání. Design stolní lampy je předmětem ochrany průmyslovým vzorem (odkaz do registru ÚPV je zde). Na jeho tvorbě spolupracovali: Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D., Ing. Róbert Machálek a BcA. Markéta Brávková.

Oba zúčastnění pánové se podíleli i na dalším obdobném projektu, na kterém s nimi spolupracoval ještě Ing. Martin Metlický. Opět se jedná o design stolní lampy, tentokrát však se zohledněním nejnovějších trendů. Pojícím prvkem mezi oběma projekty je také využití LED technologií.

lampa nap

Obrázek 2: Design stolní lampy II

Design se zakládá na tvarové čistotě a převážně geometrickém tvarování s výjimkou organického přechodu v místě čepu. Důležitým charakteristickým prvkem je zlom v horní části lampy, kde se také nachází tlačítko na zapínání. Převažující materiál je vysoce lesklý černý plast s výjimkou prostřední části podstavce z hrubého černého plastu a přední transparentní poloviny středového segmentu, která odhaluje kabel a tím přispívá k celkovému vizuálnímu dojmu.

tmava web

Obrázek 3: Detaily stolní lampy II

K zajímavému vzhledu lampy přispívá mírné zakřivení středového a horního segmentu přidávající produktu dynamické vyznění bez narušení tvarové stability. Variabilita poloh dává potencionálnímu uživateli možnost přizpůsobit funkční polohu lampy svým potřebám stejně jako vkusu.  Tato lampa je chráněna průmyslovým vzorem.

Zdroj obrázků: archiv autorů průmyslového vzoru


FaLang translation system by Faboba