Nastavení intenzity chlazení trochu jinak

Nastavení intenzity chlazení trochu jinak


Správné chlazení kovových povrchů při výrobě polotovarů není jen tak. Skrývá se za tím hledání vhodného typu trysky, průtoku a vzdálenosti trysky od chlazeného povrchu. Aby toho nebylo málo, tak svou důležitou roli zde hraje materiál a tvar chlazeného povrchu. Najít optimální parametry pro konkrétní chladící sekci je poměrně složitá věda. Na VUT se touto problematikou zabývá Laboratoř přenosu tepla a proudění. Dosud se snažili upravit množství dopadající vody pomocí volby typu trysek a jejich rozložením kolem chlazeného povrchu. Tentokrát však na to šli trochu jinak.

 Při výrobě kovových polotovarů je třeba chladit samotný polotovar, stejně jako válce, které materiál formují, a jsou tak od něj zahřívány. V tomto článku se však zaměříme na samotný polotovar. Jeho nesprávné chlazení může způsobovat deformaci profilu a různé trhliny v něm. Snahou je tedy chladit povrch co nejrovnoměrněji, aby se eliminovalo nežádoucí prohýbání polotovaru. Jenže najít takové chlazení není jednoduché. Může se lišit mezi jednotlivými výrobními linkami stejně jako v různých úsecích jedné výrobní linky, kde se liší teplota polotovaru. Navíc co může být optimální pro ocel, nemusí vůbec fungovat pro hliník. A co když jde ještě navíc o tvarově složitější polotovar? Například dutý hliníkový profil, který má proměnné tloušťky stěn (viz obr. dole).

Úkol navrhnout chlazení pro extrudované profily ze slitin, zejména na bázi hliníku, řešili zaměstnanci a studenti Laboratoře přenosu tepla a proudění. Při tom se snažili využít stávající chlazení, aby nemuselo docházet k rozsáhlým úpravám chladicího systému. Tím se postup výrazně odlišoval od jejich dosavadní práce.

Navrhnout optimální chlazení pro homogenní materiál již pro ně není žádný problém. Ale jak to udělat u vytlačovaného profilu, který má na jedné straně dvě nebo tři různé tloušťky stěny? Odpověď na tuto otázku je překvapivě snadná – vložit clonu mezi trysku a chlazený povrch rovnoběžně s tímto povrchem. Clona pak bude propouštět méně vody nebo žádnou tam, kde je profil tenčí, a více vody tam, kde je naopak širší. Celá myšlenka je znázorněna na následujícím obrázku.

 305053 305053 2

(1) na obrázku značí trysky, z nichž proudí voda nebo jiné chladivo (3) na povrch profilu (2). Ten se posouvá pod clonou (4). Velikost otvoru (5) pak udává, kolik vody proteče na chlazený povrch. Clona může být řešena univerzálně pomocí posuvných lamel. Toto řešení je chráněno patentem.

 

Zdroj obrázků: archív autorů patentu


FaLang translation system by Faboba