Nové nástroje pro frézování a vrtání

Nové nástroje pro frézování a vrtání


Dnešní doba klade stále vyšší požadavky na materiály, aby byly pevnější, houževnatější, apod. S rozvojem materiálů jde dopředu i rozvoj obráběcích nástrojů tak, aby se zlepšovaly nejen vlastnosti materiálů, ale i přesnost a kvalita jejich opracování. Vysoké učení technické v Brně rozhodně nezůstává stranou od tohoto vývoje.

Ústav strojírenské technologie má své nezastupitelné místo na VUT v Brně již mnoho desítek let. Početný výzkumný tým řeší vědecké a odborné aspekty navrhování optimálních výrobních technologií a pracovních postupů. Zabývají se zpracováním různých druhů materiálů od kovových slitin až po plasty a kompozitní materiály. V současnosti se ústav skládá ze čtyř odborů, na kterých řeší obrábění, tváření, svařování, povrchové úpravy a slévárenství.

Technologií obrábění se zabývá tým výzkumníků pod vedením prof. Ing. Miroslava Píšky CSc., který je zároveň i ředitel celého ústavu a to více jak deset let. Podílel se tak na mnoha výzkumných úkolech a projektech, v rámci kterých vznikly mnohá technologická řešení. Tři nejnovější obráběcí nástroje jsou představeny v následujícím textu.

Fréza pro gravírování a mikrofrézování

Nástroj řeší problém účinného obrábění zejména v oblasti osy rotace nástroje, kde se vyskytují nízké řezné rychlosti a dochází k zadírání hřbetu, až kolizi nástroje. Jejich řešení se vyznačuje tím, že efektivní geometrie čela a hřbetu nástroje je proměnlivá podle průměru nástroje a použitých řezných podmínek. Jejich vynález je chráněn patentem a je na něj podána Evropská patentová přihláška. Nástroj je vhodný pro obrábění v ose rotace, pro výrobu flexibilních střižných nástrojů, frézování ostrých hran.

FREZA PISKA MADAJ

Obrázek č. 1: Fréza pro gravírování a mikrofrézování.

Vrtací hlavice

Tato hlavice řeší problém hlubokého vrtání s nízkými pořizovacími náklady, což je zvláště vhodné ve stavebnictví, dřevozpracujícím průmyslu i kovoobrábění. Vrtací nástroj sestává z vyměnitelné vrtací hlavice a upínací části. Odvod třísky je řešen tělem nástroje s možností efektivního výplachu třísek a chlazení. Vrtací hlavice může být vyrobena z řezného materiálu a spojena s upínací částí požadované délky vrtání. Nástroj je poměrně snadno vyrobitelný, nákladově efektivní a může být použitý v průmyslu i menších provozech. Je chráněn užitným vzorem.

VRTAK PISKA MADAJ small

Obrázek č. 2: Vrtací hlavice, zvláště pro hluboké vrtání.

 Hrubovací fréza

Tato fréza je vyrobena s tzv. kompenzačními břity a lze ji použít pro všechny typy obráběných materiálů, včetně kompozitních. Fréza je speciální svým tvarem, který je dán obráceným smyslem šroubovice oproti běžným frézám a prohlubněmi tvořící další břity na ostřích frézy. Její hlavní výhodou je lepší drcení třísky oproti běžně dostupným frézám, je použitelná i pro drobivé materiály a je odolnější vůči praskání a lámání. Fréza zabraňuje vtahování materiálu do řezu, což lze ocenit zvláště při obrábění tenkostěnných dílců a taky brání nadzvedávání listů materiálu při obrábění ve svazku. Fréza má více konstrukčních variant, které jsou znázorněny na následujícím obrázku. Na toto řešení je podána patentová přihláška.

Freza

Obrázek č. 3: Fréza s kompenzačními břity pro hrubování

 

Zdroj obrázků: Archív autorů


FaLang translation system by Faboba