Výsledky

Nové složení hořákové hlavy nalezli vědci z Fakulty chemické VUT v Brně. Jedná se o materiálové řešení části hořáku, která je při použití v praxi vystavena jednak vysokým teplotám a dále i vlivu působení různých látek, při spalování.


Odborníci konstrukce čerpadel na celém světě trvale hledají cesty, jak zvýšit účinnost a prodloužit životnost, ale zároveň snižovat či alespoň nezvyšovat konstrukční náročnost svých produktů.


Vědec brněnského VUT zřejmě strávil nějakou dobu v blízkosti členité a frekventované železniční tratě. A rušivé hlukové efekty při průjezdu vlaku zatáčkami ho inspirovaly k sérii vylepšení.


Neobejdete se v létě bez zapnuté klimatizace i s hrozbou zdravotních rizik, které klimatizované místnosti způsobují? Vědci z Fakulty stavební, Ústavu pozemního stavitelství, v experimentálních  místnostech dlouhodobě testují tepelně akumulační moduly obsahující materiály s fázovou změnou se systémem kapilárních rohoží, technologii, řešící problém přehřívání místností v letních měsících a zajišťující sálavé vytápění v zimním a přechodném období.


Turbína představuje novou variantu vírové turbíny s možností regulace výkonu natáčením lopatek oběžného kola buď za klidu, nebo za provozu.


Experimentální letoun VUT 051 RAY je poháněn elektricky. Tento způsob pohonu lze využít v civilním letectví pro pohon malých letadel jako ekologicky a ekonomicky šetrná alternativa ke klasickým pístovým motorům používaným u malých letadel.