Výsledky

Vědci Vysokého učení technického v Brně nedávno uveřejnili unikátní a velice zajímavé elektrické zapojení sondy, umožňující převedení velmi malých změn v permitivitě prostředí na digitální elektrický signál.


Vědecký tým z Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství sestrojil zařízení sloužící ke stereoskopickému (3D) snímání sférických (360° horizontálně, 180° vertikálně) snímků.


Laserový přístroj ANALYSETTE 22 MicroTec plus je univerzálně použitelný přístroj pro určování distribuce částic dle velikosti u suspenzí, emulzí a pevných látek. Používá se ve výzkumu a vývoji a kontrole jakosti a procesu. Využívá pro určování distribuce částic dle velikosti patentu firmy FRITSCH s nastavitelným měrným článkem v konvergentním laserovém paprsku.


Pístový slit-flow reometr umožňuje dlouhodobě testovat chování magnetoreologických (MR) kapalin v reálných provozních podmínkách tlumících zařízení včetně analýzy dat pro použití při testech trvanlivosti.