Výsledky

V současné době jsou od firmy " Luigi Dal Trozzo" a dalších firem dodávány sestavy pro účely jemného svařování (např. ve šperkařství, vědě a elektronice), které se skládají z elektrolyzéru pro rozklad vody na vodík a kyslík, doplněné mikrohořákem.


Neustálým zpřesňováním parametrů výrobků mikrovlnné techniky vzniká problém stále menších tvarových detailů, které je nutno výrobně zvládat. V případě keramických součástí obsahujících malé otvory s vnitřním pokovením (například koaxiální rezonátory a filtry), umožňují současně používané technologie nanést inkoust obsahující stříbro na vnitřní povrch otvoru  o průměru 1mm a větších. Používá se technologie nástřiku vodivého inkoustu s následným výpalem 550°C.


Svazky dutých organických vláken se užívají jako teplosměnné plochy ve výměnících tepla a jako polopropustné membrány v mikrofiltračních zařízeních. Výměník tepla na bázi dutých vláken umožňuje koncentrovat velkou teplosměnnou plochu v malém objemu.


Jaké jsou výhody tlakového rezervoáru pro jednoplášťový hydraulický tlumič oproti stávajícím technickým řešením? Tlumiče dostupné na trhu se seřizují pouze pomocí ovladačů umístěných na těle tlumícího zařízení nebo externího rezervoáru.


Síla, spolehlivost, odolnost. To jsou vlastnosti, které požadujeme veskrze u všech materiálů využívaných v běžném životě. Materiály s těmito vlastnostmi jsou téměř ve všech případech nejvíce finančně náročné, ale zároveň disponují vysokým stupněm odolnosti proti opotřebení.


Účelem regulátoru je zlepšení funkce horizontálního lapáku písku, který je v současné době řešen pouze jako typizovaná pevná betonová konstrukce. Nevýhodou tohoto v praxi používaného řešení je, že nemůže reagovat na kolísající průtok vody.