Výsledky

Druhy odpadů lze dělit z různých hledisek. Podle legislativy se dělí na nebezpečný a ostatní, podle skupenství hmoty na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Specifickým druhem odpadu jsou odpady z výroby, především strojírenské.


Mezi stěžejní vědeckovýzkumnou činnost Ústavu železničních konstrukcí a staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně spadá především problematika spojená s návrhem moderních efektivních železničních konstrukcí v souvislosti se zvyšováním rychlostí vlaků na železničních tratích. Jedním z důležitých zaměstnaneckých vynálezů, který řeší zmíněnou problematiku a jež pochází právě z tohoto ústavu, je zkušební deska pro podpražcové podložky.


Ochrana majetku, věcí, řízení přístupu do chráněných prostor jsou témata, kterými se každý den zabývají odborníci, aby ujistili své zákazníky a uživatele zabezpečovacích systémů, že provedli maximum pro jejich bezpečnost a klidný spánek.


Kdo by neznal situaci, kdy člověk přijede na oblíbené koupaliště, rybník či jezero a místo vody nalezne jen zapáchající zelenožlutou tekutinu? Za hezkých letních dnů se ze sdělovacích prostředků velmi často ozývá varování před koupáním v té či oné vodní nádrži z důvodu výskytu sinic? Vědci z VUT v Brně vyvinuli originální metodu, jak ekologicky zlikvidovat nežádoucí sinice, a aplikovali ji na Brněnskou přehradu.


Sluneční záření se využívá mnoha způsoby, například na vytápění objektů či ohřev vody. Umožňují to solární kolektory, zařízení pohlcující sluneční záření a přeměňující ho na teplo. Solární kolektor funguje na principu zachytávání tepla pod skleněným (nebo jiným průsvitným) krytem v absorbéru, který se následně ohřívá a odevzdává teplo teplonosnému médiu (voda, vzduch, olej apod.).


Průmysl je v dnešní době nedílnou součástí života každého člověka. Jedním ze základních odvětví, které potřebuje každý člověk a bez jehož produktů se neobejde, je stavebnictví. Některé postupy a procesy výroby stavebních materiálů mohou mít negativní dopad jak na životní prostředí, tak především i na hygienické podmínky v provozech a na pracovištích.