Způsob úpravy inhibice vývoje sulfanu

Způsob úpravy inhibice vývoje sulfanu


Průmysl je v dnešní době nedílnou součástí života každého člověka. Jedním ze základních odvětví, které potřebuje každý člověk a bez jehož produktů se neobejde, je stavebnictví. Některé postupy a procesy výroby stavebních materiálů mohou mít negativní dopad jak na životní prostředí, tak především i na hygienické podmínky v provozech a na pracovištích.

Vědci z Chemické fakulty Vysokého učení technického v Brně vyvinuli patent, který umožňuje účinnou inhibici vývoje toxického sulfanu při výrobě netvarových žárovzdorných a ohnivzdorných hmot z fosfátového pojiva.

image001

Fosforečná vazba spočívá v přídavku kyseliny fosforečné, směsi kyseliny fosforečné a fosforečnanů nebo přímo fosforečnanů do směsí ostřiva, případně ostřiva s nižším obsahem jílů, než je obvyklé u klasických žáromateriálů. Fosforečné vazby se nejčastěji používají u ostřiv na bázi hlinitokřemičitanů. Působením kyseliny fosforečné vznikají většinou fosforečnany hlinité. Ty lze přidávat jako vazbu též přímo, především u vysocehlinitých materiálů.

Netvarové žárovzdorné materiály jsou směsi žárovzdorného ostřiva a anorganického pojiva, které materiál zpevní a umožní jeho nezávadný výpal při prvním uvedení tepelného agregátu do provozu. Fosforečné vazby se vedle jiných typů anorganické chemické vazby a vazby hydraulické, např. vazby na bázi hlinitanového cementu, používají k pojení netvarových žáruvzdorných hmot.

Sulfan vzniká při výrobě těchto materiálů v průběhu reakce kyseliny fosforečné z fosfátového pojiva se sulfidy a disulfidy (nejčastěji FeS2 ve formě minerálu pyritu či markazitu), které jsou přirozenou příměsí řady přírodních surovin, zejména pak nejčastěji používaného bauxitu.

Inhibice vývoje sulfanu při přípravě netvarových žárohmot pojených fosforečnou vazbou vznikají  „in situ“ při reakci ostřiva s kyselinou fosforečnou nebo vnášenou nepřímo ve směsi kyseliny fosforečné a fosforečných solí podle předkládaného vynálezu. Do pojiva se přidá rozpustná sůl kovu, která se sirovodíkem v kyselém prostředí sráží sulfan (Cu, Ag, Bi, Sb, ad.) v množství několika desítek gramů, vztaženo na tunu pojiva. Sulfan vznikající reakcí pojiva se sulfidy železa (pyrit, markazit) v ostřivu se vysráží jako sulfid výše uvedeného kovu a k vývoji H2S nedochází.

Způsob inhibice vývoje sulfanu vyvinutý vědci na Chemické fakultě, tj. omezení vývoje tohoto toxického plynu během produkce žárovzdorných hmot a staviv pojených fosforečnou vazbou, umožňuje zvýšení hygieny a tedy i bezpečnosti pracovního prostředí ve výrobním závodě, ale také při instalaci monolitických vyzdívek přímo u odběratele těchto hmot.

Toto hledisko je podstatné při vyzdívání tepelných agregátů přímo u odběratele , neboť zvláště u menších a tvarově složitějších zařízení je zajištění účinného větrání takových prostorů obtížné.

Dalším významným hlediskem využitelnosti vynálezu je snížení environmentálního dopadu výroby na životní prostředí. Lze předpokládat prodej licence především velkým firmám zabývajících se produkcí fosfátových pojiv a stavbou a údržbou pecí a slévárenských zařízení.


FaLang translation system by Faboba