Výsledky

Výsledkem spolupráce výzkumného týmu Ing. Petra Horáka, Ph.D. a Ing. Marcely Počinkové, Ph.D. z Ústavu technických zařízení budov a společností Asio, spol. s r.o. je tepelný kanalizační výměník, který je možné za vhodných podmínek instalovat do stoky a odebírat v součinnosti s tepelným čerpadlem teplo splaškových vod.


Plovák je navržen s ohledem na pohyb ve vodním prostředí. Oblé dynamické hrany, odlehčený materiál, to vše respektuje základní požadavky na tento druh výrobku. Designově povedeným bonusem je prohloubení středu plováku v místě, kde se nachází trup plavce.


Důvodem, proč využívat odpadní sekundární suroviny je mj. značné zvyšování produkce stavebních materiálů probíhající v celosvětovém měřítku, kdy spotřeba portlandského cementu (PC) stále roste. Výroba portlandského cementu je však energeticky velice náročná.


Vědecký tým pod vedením prof. Ing. Zdeňka Kolíbala, CSc., experta na automatizaci působícího na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, vyvinul zařízení pro automatickou výměnu nástrojů na CNC frézovacích strojích.


Ortoprotetické zařízení vzniklo jako výsledek disertační práce Ing. Olgy Minaříkové, Ph.D. ve spolupráci s Ing. Danielem Koutným. Ph.D. Ing. Olga Minaříková, Ph.D. uvedla, že pro ni jako designéra bylo „prvotním cílem navrhnout předmět denní potřeby, který bude jeho uživatel milovat pro jeho užitné vlastnosti i vzhled, nebude se za něj stydět, nebude mu na obtíž a hlavně mu pomůže překonávat životní nesnáze“. Unikátní design je chráněn průmyslovým vzorem.


Představte si situaci, kdy na jedné straně stojí firma, která potřebuje neustále inovovat svou technologii, aby si udržela své místo v čele před konkurencí, a na druhé straně je vědecký tým VUT, který disponuje vědomostmi a má k dispozici unikátní přístroje.