Výsledky

Kardiostimulátor (pacemaker) je lékařský přístroj sloužící k úpravě srdečního rytmu. Podstatou stimulace je rytmické dráždění srdce elektrickými impulsy, přiváděnými z kardiostimulátoru (zevní zdroj) do srdce pomocí aktivní elektrody.


Jak se dostat v běžném městě z bodu A do bodu B? Každý, kdo se pokusil tuto otázku řešit osobním automobilem, zná jistě z první ruky problémy s parkováním nebo neustálé dopravní zácpy. To jsou jen některé z problémů současné městské dopravy.


Na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vznikl unikátní design rolby na úpravu ledové plochy. Autor, doktorand z Ústavu konstruování Ing. Róbert Machálek, pracoval na svém návrhu pod odborným vedením akademického sochaře Ladislava Křenka.


Ing. Radim Nečas , Ph.D. a Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D. z Fakulty stavební VUT v Brně vytvořili didaktickou pomůcku v podobě stavebnice mostu, jejímž cílem je při tvorbě modelu mostu umožnit pochopit základní principy chování konstrukce a způsoby, jak ji ovlivnit. Díky její jednoduchosti lze stavebnici využít pro podporu technického myšlení a k rozvoji jemné motoriky již u nejmenších dětí.


Vědci doc. Tomáš Březina, CSc. a Ing. Zdeněk Florian, CSc. z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně vyvinuli unikátní zařízení pro mechanické zkoušení funkčních prvků lidského těla a způsob jeho výroby. Zařízení vzniklo na základě spolupráce s aplikační sférou v oblasti medicíny při řešení konkrétních klinických problémů. 


Ve spolupráci s Útvarem transferu technologií, který se postaral o návrh smlouvy a vyřízení všech administrativních náležitostí, se podařilo prodat licenci k software HYPERFIT zájemcům z komerční i akademické sféry. Software si tak našel cestu např. do USA, Kolumbie nebo Německa.