Výsledky

Při rozrušování zemského povrchu dešťovými kapkami a povrchovým odtokem dochází k vodní erozi, která je příčinou vzniku tzv. rýhové eroze o hloubce a šířce několika centimetrů až decimetrů. Při větším soustředění vody a postupném prohlubování stružek vznikají erozní rýhy různé velikosti a tvaru.


Výzkumná skupina Aero Works navrhla chytrého autopilota, se kterým, s nadsázkou, dokáže létat i dítě. Systém byl úspěšně odzkoušen v experimentálním letadle a nyní je připravován pro komerční nasazení. Chytrý autopilot získal zlatou medaili Mezinárodního strojírenského veletrhu 2013.


Vedle stetoskopu je neurologické kladívko jedním z nejznámějších symbolů lékaře. Neurologická kladívka se od nepaměti používají k vyšetření reflexů. Doktor poklepe kladívkem a sleduje, jak končetina reaguje na podráždění receptorů. Neurologická kladívka slouží k zaznamenání délky reakce těla od poklepu a lékaři tak zjišťují možné poškození nervových cest.


Na Ústavu vodního hospodářství krajiny vytvořili vědci simulátor deště, který díky unikátní konstrukci umožňuje přiblížit laboratorní podmínky realitě v krajině. Takto získaná data jsou pak použita při modelování vodní eroze a jiných přírodních dějů.


Novým vynálezem, který byl vyvinut Ing. Janem Ručkou, Ph.D. na Ústavu vodního hospodářství obcí Fakulty stavební VUT v Brně je zařízení určené pro použití ve vodárenských provozech - Měřicí nástavec na podzemní vodovodní hydrant. Toto nové zařízení má VUT v Brně již v současné době chráněno užitným a průmyslovým vzorem.


Spolupráce Ing. Martina Luxe, Ing. Davida Palouška, Ph.D. a Ing. Jiřího Rosického, CSc. otevřela nové možnosti pro lidi s manuálně nastavitelnou protézou prstu. Tato protéza prstu, která vznikla v rámci diplomové práce a je chráněná užitným vzorem (odkaz), nově umožňuje úchop předmětů s maximálním komfortem pro uživatele.