Výsledky

Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D. a Ing. Michal Pohanka, Ph.D. z Laboratoře přenosu tepla a proudění z Fakulty strojního inženýrství  VUT v Brně vyvinuli speciální zařízení k nastavení trysek chladicího systému užívaného zejména v metalurgii, který zabezpečuje požadovaný teplotní režim povrchu válce.


Ptáte se, co to vlastně mobilní inerciální měřicí jednotka je? Jedná se o samostatnou měřicí jednotku se záznamem dat ke zjišťování dynamických parametrů vozidla včetně programového vybavení pro přenos dat ze zařízení.


Vědci z Laboratoře přenosu tepla a proudění z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vyvinuli speciální snímače teploty, které jsou vsazeny do lineárního měřícího zařízení.


Elektrický oblouk produkuje intenzivní záření doprovázené vysokou teplotou. Přenos energie tímto zářením je důležitým faktorem v energetické bilanci termického plazmatu.


Pro bezpečnou jízdu v automobilu je důležitý stav tlumiče odpružení. Životnost tlumiče je omezená a vyžaduje pravidelnou kontrolu. Jednou z možností, jak tlumič testovat, je demontáž mimo vozidlo, což je velice nákladné.


Přehřívání místností způsobené nadměrným slunečním zářením je především v letních měsících běžným jevem, který trápí velký počet domácností a uživatelů administrativních budov. Obvyklým, avšak ne příliš ekonomicky příznivým řešením tohoto problému, je využití klimatizace. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. z Ústavu pozemního stavitelství a jeho výzkumný tým však našli ekonomicky i efektivně výhodnější alternativu, která je využitelná u všech typů staveb.