Nový laserový přístroj ANALYSETTE 22 MicroTec plus

Nový laserový přístroj ANALYSETTE 22 MicroTec plus

23. 01. 2012

Laserový přístroj ANALYSETTE 22 MicroTec plus je univerzálně použitelný přístroj pro určování distribuce částic dle velikosti u suspenzí, emulzí a pevných látek. Používá se ve výzkumu a vývoji a kontrole jakosti a procesu. Využívá pro určování distribuce částic dle velikosti patentu firmy FRITSCH s nastavitelným měrným článkem v konvergentním laserovém paprsku.

Na VUT v Brně se přístroj používá pro rychlé, spolehlivé a opakované měření velikosti částic materiálu od 10 nm po milimetry. Tyto částice může měřit v suspenzích, emulzích nebo v sypkém materiálu.

Přístroje je možné využívat při měření při provozních kontrolách kvality vzorků a je dobře využitelný pro úlohy v oblasti výzkumu a vývoje.

Přístroj se skládá z centrální měřící jednotky a dispergačního modulu, který lze rychle a jednoduše vyměnit. V centrální měřící jednotce jsou dva polovodičové lasery, každý o výkonu 7mW a o vlnové délce 532 nm nebo 940 nm. Celkový rozsah měření velikosti částic se pohybuje v rozmezí 0,08 – 2000 µm. Ultrazvuková lázeň, zabudovaná do jednotky pro dispergaci za mokra, má výkon až 50 Watt a rozkmitá tekutinu při 40 kHz.

Přístroj Microtec byl tedy navržen modulárně pro měření pro měření suchých i mokrých disperzí. Kvalita měření v mokré disperzní jednotce je závislá na dobrém rozptýlení částic v měřící komůrce, kterého se dosahuje pomocí programovatelného ultrazvuku. Tím lze docílit přesného rozptýlení částic a měření i u velmi složitých vzorků materiálů. U sypkých směsí přístroji postačí vzorek materiálů o objemu menším než 1cm2. Vzorek je automaticky dávkován a rozptylován pod tlakem ve Venturiho dýze.

Používání přístroje je velmi pohodlné a výsledky měření jsou vynikající.

analysette-principZ obrázku vlevo je patrná koncepce metody zastínění paprsku. V horní části není žádný vzorek, a proto neprobíhá rozptyl. Zjištěná intenzita fotodiodou je nyní 100 %. Po přidání měřeného vzorku dojde k rozptylu laserového paprsku Když se přidá vzorek, tak se díky procesu rozptylu fotodiodou zjištěná intenzita sníží pod hodnotu 100 % - zastínění paprsku.

 

 

  

laserovy-pristroj-analysette-22-microtec-plus-1

Analyzátor velikosti částic FRITSCH 
Analysette 22 - MicroTec plus

>  měřící rozsah 0,08 až 2000 um
>  max.rozlišení - až 108 měřících kanálů
>  přibližné množství vzorku:
    0,1-2 cm3 v 500 ml kapaliny (za mokra),
    5-50 cm3 (za sucha)
>  plně automatický průběh měření
>  vysoká reprodukovatelnost
>  automatická kalibrace
>  pevná měřící cela
>  fázové rozhraní pro možnost individuálního programování
>  detektor na stabilním keramickém nosiči
>  521 nm Laserdioda pro jemné částice
940 nm dvouvláknová Laserdioda pro hrubé částice
>  kalibrovatelnost dle ISO 9001:2000
>  splňuje normu ISO 13320-1 (Laser Diffraction)

Dispergační jednotka pro mokré měření:
>  Objem vzorku [ml] 300-500.
>  Energie a frekvence ultrazvuku 60 W / 36 kHz.
>  Výkon čerpadla [l/min.] 5,5.
>  Hloubka měřící roviny v laser paprsku [mm] 4.
>  Max. velikost částic [µm] 2000.
>  Max.hustota vzorku [g/cm3] 14.
>  Materiály přístroje, které přichází do kontaktu
    se vzorkem nerez ocel, Viton, Glas, PTFE.


FaLang translation system by Faboba