Pístový reometr testuje magnetoreologické kapaliny

Pístový reometr testuje magnetoreologické kapaliny


Pístový slit-flow reometr umožňuje dlouhodobě testovat chování magnetoreologických (MR) kapalin v reálných provozních podmínkách tlumících zařízení včetně analýzy dat pro použití při testech trvanlivosti.

Nový reometr navíc splňuje požadavky na jednoduchou instalaci na jakýkoliv mechanický nebo hydraulický pulzátor, dosažení vysokých smykových rychlostí, přesné měření teploty kapaliny, snadnou demontáž a dekontaminaci, nízké pořizovací a provozní náklady.

Pro sledování degradace MR kapalin při dlouhodobém zatěžování nelze použít žádný komerčně dostupný reometr. Na trhu dostupné reometry totiž neumí sledovat chování magnetoreologických kapalin za podmínek, které odpovídají provozním podmínkám, tj. vysokým smykovým spádům a variabilním teplotám. Dokonce ani pístový průtokový reometr nesplňuje požadavek na dlouhodobé zatěžování. Výhodou nového řešení je taková konstrukce reometru, která umožní dlouhodobá nepřerušovaná měření, umožňující provádět u magnetoreologických kapalin testy životnosti.

Základním komponentem magnetoreologických hydraulických tlumičů je speciální kapalina. Tato kapalina je označována jako magnetoreologická kapalina a skládá se ze tří základních složek: nosné kapaliny, ferromagnetických částic a aditivních přísad. Jako nosnou kapalinu lze použít vodu, olej nebo jinou kapalinu. Základním zdrojem hodnocení chování magnetoreologických kapalin jsou tokové a viskozitní křivky.

Autory tohoto vynálezu (patent a užitný vzor) jsou doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. a Ing. Jakub Roupec, Ph.D. z Ústavu konstruování - odboru konstruování strojů.


FaLang translation system by Faboba